Bureau voor migratie en integratie

Het Bureau voor Migratie en Integratie is een stafeenheid van de burgemeester en wordt gevormd door de commissaris voor Migratie en Integratie, haar staf en de integratiemanager Vluchtelingen.

Wij komen op voor de belangen van mensen met een migratieachtergrond in de stad Jena en voor een integratieve, open bestuurlijke en diverse stedelijke samenleving.

De taken van het Bureau voor migratie en integratie omvatten:

 1. Bevordering van het samenleven van mensen met en zonder migratie-achtergrond.
 2. Bevordering, coördinatie en deelname aan de sturing van het integratiebeleid van de stad Jena
 3. Bevordering en coördinatie van interculturele kwaliteitsontwikkeling in de stad Jena
 4. Concept en verslaglegging (Integratieconcept, migratieverslag, enquêtes) alsmede ondersteuning van migrantenorganisaties en relevante initiatieven bij de ontwikkeling van concepten
 5. Beheer van de financieringsfondsen "Politieke vorming", "Migratieverenigingen" en "Maatregelen Integratieconcept", alsmede inhoudelijk advies aan de aanvragers
 6. Uitvoering van het Thüringer initiatief voor lokaal integratiebeheer in de gemeenten en van de Thüringer richtsnoer voor sociale begeleiding van vluchtelingen
 7. Advies en netwerkvorming (instellingen, sponsors, rijkswerkgroep van gemeentelijke commissarissen voor vreemdelingen en integratie, rijksadviesraad voor integratie, landelijke kwaliteitskring voor integratiebeleid)
 8. Advies en informatie over het brede scala van diensten van Jena voor migranten en vreemdelingen, alsmede het leggen van contacten met andere instanties en organisaties.
 9. Advies voor mensen met een migratieachtergrond in meervoudige probleemsituaties en ondersteuning bij geschillen en discriminatie als neutrale instantie.
 10. Bureau en gemeentelijke contactpersoon voor de Adviesraad voor migratie en integratie
 11. Coördinatiebureau voor de Ronde Tafel voor Democratie en voor het Internationaal Centrum Haus auf der Mauer
 12. Planning, uitvoering en evaluatie van integratieprojecten
 13. Verstrekking van taalkundige en culturele bemiddeling aan onafhankelijke bureaus, kinderdagverblijven en scholen bij de begeleiding van erkende vluchtelingen
 14. Public relations

Afspraken zijn bij voorbaat per telefoon besproken. Jij vinden tijdens onze kantooruren Dinsdag en donderdag 9 - 12 uur overeenkomst plaatshebben.