Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Toekomstcentrum voor Europese transformatie en Duitse eenheid

De stad Jena dient samen met de Friedrich Schiller Universiteit van Jena een aanvraag in voor het Toekomstcentrum voor Europese transformatie en Duitse eenheid. Op deze pagina willen wij u een eerste overzicht geven van eerdere en toekomstige evenementen. U vindt er ook contactmogelijkheden en achtergrondinformatie over de geplande federale oproep tot het indienen van aanvragen.

Toekomstcentrum als bruggenbouwer tussen Oost en West

Het idee om een "toekomstcentrum" op te richten gaat terug op een aanbeveling van de "Commissie 30 jaar vreedzame revolutie en Duitse eenheid".

Volgens dit plan moet tegen 2027 in Oost-Duitsland een centrum worden opgericht dat zowel ruimte biedt aan wetenschap als aan cultuur en dialoog.

Matthias Platzeck, voormalig minister-president van Brandenburg, zegt dat er in het Oosten nog steeds mensen zijn die niet het gevoel hebben dat zij zijn aangekomen of voldoende zijn geaccepteerd.

"Ik zou willen dat we dit gevoel van identiteit, een gevoel van trots, van samen optrekken, van moed."

Daarom, zo zei hij, zal het centrum ook een plaats zijn om te werken aan vraagstukken in verband met de stabilisering en de verdere vormgeving van de democratie.

Carsten Schneider, de commissaris voor Oost-Duitsland, hoopt ook dat het centrum, en vooral burgerparticipatie, de "kritisch-pessimistische houding tegenover de parlementaire democratie en de sociale markteconomie" kan veranderen die in sommige delen van de Oost-Duitse bevolking bestaat.

Nadere informatie over het Future Centre is te vinden op de website van de federale regering.

In een videoboodschap heeft burgemeester Thomas Nitzsche al in oktober 2021 uitgelegd waarom de stad Jena zich kandidaat zal stellen voor het "Toekomstig centrum voor Europese transformatie en Duitse eenheid".

30.06.2022:

Ontmoeting van de burgemeester met jongeren uit Erlangen en Jena - Gesprekken over de Duitse eenheid

DDe jumelage tussen Erlangen en Jena biedt al 35 jaar de mogelijkheid om de Duitse eenheid en de daarmee verbonden ervaringen van omwenteling en verandering door middel van voortdurende uitwisseling voor toekomstige generaties te bewaren.

Op donderdag 30 juni 2022 hebben 26 jongeren uit Erlangen en 16 jongeren uit Jena hierover gediscussieerd in het auditorium van de Friedrich Schiller Universität Jena. De discussie vond plaats in het kader van het Onderzoeksnetwerk Dictatuurervaring en Transformatie en als een samenwerking van de Europees Jongeren Educatie en Jongeren Ontmoetingscentrum Weimar (EJBW) met de Ettersberg Stichting.

De burgemeester van Jena, Thomas Nitzsche, beantwoordde vragen van de jongeren. Hoe heeft Jena zich zo succesvol kunnen ontwikkelen na de val van het communisme? Welke rol kunnen jumelages voor jongeren spelen? Maar de jongeren waren ook geïnteresseerd in de mening van de burgemeester over actuele thema's zoals het overwinnen van de klimaatcrisis in steden of mobiliteit.

Thomas Nitzsche zei:

"Duits-Duitse jumelages kunnen ook voor jongeren die zelf geen actieve herinneringen meer hebben aan de tijd van de Wende, deze waarde hebben om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren, nu en in de toekomst. Stedenbanden kunnen dan een nieuwe focus krijgen - minder achterom kijken en meer kijken naar actuele kwesties. Jongerenbijeenkomsten als deze zijn het juiste formaat om het stokje door te geven aan de jongere generatie".

In het toekomstige centrum voor Europese transformatie en Duitse eenheid, waarvoor de stad Jena momenteel een aanvraag indient, zullen ontmoetingsformules als deze ook helpen om ervaringen met omwentelingen uit te wisselen en van elkaar te leren.

De ontmoeting van de jeugd vond plaats als een eenmalig project en inclusiefe Bezoeken aan de andere stad en ook Neurenberg en Weimar. Het doel was om illustratie van historisch-politieke aspecten zoals de dDuitse divisie, de hereniging en de Eenheidsprocesfundamentele vraagstukken van democratisch onderwijs zoals dictatuur en transformatien en aspecten van het heden en de nabije toekomst zoals de uitdagingen als gevolg van structurele veranderingen en sociale en politieke cesuur.De leerlingen hebben interviews afgenomen met getuigen uit die tijd, onderwijsinstellingen bezocht en de toestand van de Duitse eenheid kritisch onderzocht.

Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche im Gespräch mit Jugendlichen zur Deutschen Einheit

29.6.2022:

Persconferentie ter presentatie van Jena's team van kandidaten voor het Future Centre.

Tijdens een persconferentie presenteerde burgemeester Thomas Nitzsche het projectteam van Jena voor de aanvraag van het "Toekomstig centrum voor Europese transformatie en Duitse eenheid". Daarmee maakte hij het duidelijk:

"De stad Jena voldoet aan de beste voorwaarden voor de locatiekeuze van het Future Centre - zowel in vergelijking met steden in andere deelstaten als in een vergelijking voor heel Thüringen. De deelstaat Thüringen moet zich zo snel mogelijk achter de meest veelbelovende kandidaat-stad scharen om de jury ervan te overtuigen het Future Centre naar Thüringen te halen."

Belangrijke locatievoordelen spreken in het voordeel van Jena als Thüringer vestigingsplaats van het Future Centre

Thomas Nitzsche wees op de centrale voordelen van Jena als locatie, waarmee de stad punten kan scoren in haar aanvraag voor het Future Centre.

"Als stad kunnen we een consistent verhaal vertellen over succesvolle transformatie: Wij hebben de stad voor het eerst op grote schaal zien veranderen toen zij in de 16e eeuw werd gesticht. Wij waren het intellectuele centrum van Europa rond 1800 met de Romantici, met Hegel, Schiller en Goethe. In de 19e eeuw schreven Ernst Abbe, Carl Zeiss en Otto Schott industriële geschiedenis in Jena en legden zij de grondslag voor datgene wat vandaag de dag nog steeds in Jena werkzaam is: de nauwe banden tussen de stad, het bedrijfsleven en de wetenschap en een sterke burgermaatschappij die het mogelijk heeft gemaakt om van centrale omwentelingen uit te groeien tot een succesvolle ontwikkeling na de hereniging."

De saamhorigheid van stad en ommeland, die nu ook verankerd is in gemeentelijke werkgemeenschappen, de voortrekkersrol van Jena bij burgerparticipatieprojecten, het actief omgaan met de gevolgen van de transformatie - iets wat geïllustreerd wordt door het NSU-complex en het project "Kein Schlussstrich" (Geen eindstreep), dat een landelijke impact heeft, en last but not least de talrijke internationale netwerken en samenwerkingsverbanden in het bedrijfsleven en de wetenschap pleiten voor een locatie in Jena voor het Future Centre. De stad kan een gevarieerd verblijf bieden aan de tot één miljoen bezoekers die jaarlijks worden verwacht. Wetenschap (Duits Optisch Museum, ZEISS Planetarium), cultuur (theater, musea, Jena Philharmonisch Orkest) en natuur (Saale fietspad, watersport, wandelen) worden in Jena op een zeer hoog niveau gecombineerd. Last but not least beschikt Jena ook over een aantrekkelijk bouwterrein in het hart van de stad - Eichplatz - waar het toekomstige Future Centre zou kunnen worden ondergebracht. Jena kan voldoen aan alle 13 bekende criteria voor de aanvraag van een Future Centre. Eén criterium - een universiteit met een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie - is van centraal belang.

De stad Jena dient daarom samen met de hoogwaardige en excellente universiteit van Jena een aanvraag in voor het toekomstcentrum. Katja Bär, hoofd universitaire communicatie aan de universiteit van Jena en lid van het indieningsteam, verklaarde

"De Friedrich Schiller Universiteit Jena is een van de toonaangevende centra voor transformatie-onderzoek, niet alleen regionaal, maar ook nationaal en in heel Europa. Onze uitstekende expertise op het gebied van de sociale en menswetenschappen is niet in de laatste plaats gebaseerd op een uitgebreid internationaal netwerk, met name in de landen van Oost-Europa. Tegelijkertijd geeft de universiteit met haar internationale studenten, werknemers en gasten in belangrijke mate vorm aan het karakter van Jena als een kosmopolitische, veelzijdige en toekomstgerichte stad. De wetenschappelijke expertise, de internationale netwerken en de nauwe band met de stad onderscheiden Jena als de meest geschikte locatie voor het Future Centre".

Krachtig team van sollicitanten voor het Toekomstcentrum in Jena

Jena gaat de aanvraagfase in met een interdisciplinair projectteam. Christine Schickert heeft de leiding over het project. Zij is wetenschappelijk directeur van het Onderzoekscentrum voor structurele verandering van eigendom aan de Universiteit van Jena, en leidt het project samen met Martin Fischer van het Centraal Projectbeheer van de stad Jena. Het inhoudelijke toepassingsconcept wordt ontwikkeld in vier werkgroepen (WG). Een adviesraad van topniveau geeft ook belangrijke impulsen en advies voor het biedingsconcept van Jena. Tot de leden van de adviesraad behoren Prof. von Puttkammer, leerstoel Oosteuropese geschiedenis en mededirecteur van het Imre Kertész Kolleg, Wolfgang Tiefensee, Thüringer minister van Economie, Wetenschap en Digitale Samenleving, Dr. Ute Lorenz, voorzitter van de Klassik-Stiftung Weimar of Prof. Lessenich, directeur van het Instituut voor sociaal onderzoek van de Goethe-Universiteit Frankfurt.

Samen met gerenommeerde vertegenwoordigers van de Universiteit van Jena zal het AG Wissenschaft verduidelijken wat de term transformatie inhoudt en hoe deze van andere concepten en theorieën kan worden onderscheiden. Hoe samenlevingen, ervaringen en interpretaties van transformatie met elkaar verweven zijn, werd onlangs besproken tijdens een symposium met wetenschappers.

Axel Salheiser, hoofd van het Instituut voor Democratie en Maatschappelijk Middenveld en lid van de WG Wetenschap, zei:

"Niet alleen in Oost-Duitsland blijven de veranderingsprocessen na 1989 de politieke cultuur, de economische en sociale structuur, de demografische ontwikkeling, de sociale situatie en het dagelijkse leven van de mensen bepalen. De ingrijpende sociale verandering is in de ervaringen van de mensen gegrift, en wordt op zeer verschillende manieren weerspiegeld en geïnterpreteerd. Wij beginnen nu pas precies te begrijpen wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn, welke problemen en tegenstellingen zich zullen voordoen en wat de overeenkomsten en verschillen tussen de landen zullen zijn. In het licht van de huidige uitdagingen doet dit ook de vraag rijzen naar de toekomst van vrede en democratie in Europa. De ZET zal daarom ook de paden verkennen waarlangs onze samenleving zich de komende decennia verder zal ontwikkelen".

De WG-galerij van Transformatie en Eenheid vormt de culturele pijler waarop het "Centrum voor Europese Transformatie en Duitse Eenheid" moet worden gebouwd. Dr. Christian Faludi, die aan het hoofd van de WG staat en tevens projectleider is van de Society for the Study of the History of Democracy, schetst de taken van de WG:

"Het Toekomstcentrum zal Jena en omgeving veranderen. De stad moet echter niet nog een museum in de klassieke stijl krijgen. Dit is het signaal dat de burgers ons duidelijk hebben gegeven. Niet in de laatste plaats daarom is het onze drijfveer om een plaats te creëren die gekenmerkt wordt door innovatie, die zelf altijd veranderlijk is en altijd kan veranderen. Het resultaat zal een inclusieve ruimte zijn die mensen uit alle landen de kans geeft binnen te komen en hun eigen transformatie te ervaren. Van alle kandidaat-steden biedt Jena de beste voorwaarden voor een dergelijk project."

Een belangrijk kenmerk van het toekomstcentrum is dat het bedoeld is als een plaats van ontmoeting en dialoog tussen burgers, politici en andere belanghebbenden. Formaten en ideeën hiervoor worden ontwikkeld in de werkgroep Dialoog en Ontmoeting. De aanvraagfase zelf vindt ook plaats met deelname van de burgers.

Tobias Schwessinger van het Servicecentrum voor Onderzoek en Overdracht van de Universiteit van Jena, die samen met Tilo Schieck van het Thüringer Archief voor Hedendaagse Geschiedenis actief is in de WG, zegt over het werk:

"Het toekomstcentrum zal een open ruimte zijn voor de burgers in Jena, Duitsland en heel Europa. Een plaats waar vroegere transformaties en die welke in het verschiet liggen, samen kunnen worden besproken. Een plaats die tot leven wordt gewekt door de mensen en de deelname van de burgers. Jena, met zijn actieve civiele samenleving, biedt hiervoor de ideale voorwaarden. De aanvraag van Jena is geen aanvraag van het stadsbestuur, het is een aanvraag van de mensen die hier wonen en die ervan overtuigd zijn dat het Future Centre Jena het meest ten goede zou komen".

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche mit Mitgliedern des Jenaer Bewerberteams um das Zukunftszentrum

20 juni 2022:

Symposium van de Friedrich Schiller Universiteit Jena in samenwerking met de stad Jena: Europese transformatie en Duitse eenheid.

De stad Jena zal een aanvraag indienen voor het Toekomstcentrum "Europese transformatie en Duitse eenheid" en kan rekenen op de Friedrich Schiller Universiteit als competente partner. Over de vorm van de aanvraag en het inhoudelijke profiel van een potentieel toekomstcentrum in Jena is maandagavond (20 juni) levendig gediscussieerd tijdens een openbaar symposium in de Rosenzaal van de universiteit van Jena.

Het onderzoeken van maatschappelijke transformaties en het wetenschappelijk begeleiden van voortgaande veranderingen is waar de onderzoekers van de universiteit voor staan, zei Prof. Dr. Jörg Ganzenmüller in zijn openingslezing. De hoogleraar Europese vergelijking van dictaturen verwees naar de uitstekende expertise van de instituten en onderzoeksnetwerken van Jena, die tot de pioniers van het transformatie-onderzoek behoorden en behoren. Speciale Onderzoekscentra (SFB) zoals SFB 580 "Sociale ontwikkelingen na systeemverandering", het Europees college "De 20e eeuw en haar representaties" of het Imre Kertész-college met zijn uitstekende academische netwerk in Oost-Europa waren vermeldenswaard. Bijzonder opmerkelijk zijn de vele trans- en interdisciplinaire banden, zowel over de grenzen van disciplines heen als met niet-universitaire instellingen, aldus Ganzenmüller. De Ettersberg Stichting, de Buchenwald en Mittelbau-Dora Gedenkstichting en het Instituut voor Democratie en Burgermaatschappij werden bij naam genoemd.

Wetenschap en publiek samen

Na de lezing van Jörg Ganzenmüller werd in drie panels gediscussieerd over de inhoud van de conferentie. Het panel bestond uit hedendaagse historici, politicologen en literatuurwetenschappers, sociologen en cultuurwetenschappers. De teneur van de discussie was unaniem: de stad Jena en de universiteit hebben samen het potentieel om van een dergelijk toekomstig centrum een succesverhaal te maken. Er moet echter geen sprake zijn van wetenschap in de ivoren toren, maar het publiek moet er vanaf het begin bij worden betrokken.

De president van de Friedrich Schiller Universiteit, prof. dr. Walter Rosenthal, sprak aan het begin van het symposium over het concept van een keerpunt in de tijd, en met betrekking tot de oorlog in Oekraïne, over de schijnbare terugkeer van de verschrikkingen van de 20e eeuw. Een belangrijke taak voor een toekomstig centrum "Europese transformatie en Duitse eenheid" in Jena zou zijn om dit (deze) keerpunt(en) met een alerte blik te begeleiden.

De aanbesteding voor het Future Centre zal binnenkort worden uitgeschreven. De federale regering wil een bedrag van 200 miljoen euro beschikbaar stellen voor de bouw van een dergelijk centrum, en de jaarlijkse begroting van de instelling moet 43 miljoen euro bedragen. Inhoudelijk zullen de werkzaamheden van het centrum draaien om de sleutelwoorden "wetenschap", "dialoog" en "kunst". Naast de stad Jena hebben ook andere Oostduitse steden een aanvraag ingediend; nog dit jaar moet een besluit worden genomen.

Verdere informatie op de website van de universiteit van Jena

Am 20. Juni 2022 fand ein wissenschaftlches Symposium an der Universität Jena statt.

Der Tenor der Diskussion war einhellig: Die Stadt Jena und die Universität gemeinsam haben das Potenzial, ein solches Zukunftszentrum zu einer Erfolgsgeschichte werden zu lassen.


05 mei 2022:

WorldCafé met burgers als startschot voor de openbare sollicitatieprocedure

De stad Jena en de Friedrich Schiller Universiteit van Jena hebben een positieve balans opgemaakt na de gezamenlijke startbijeenkomst voor de aanvraagprocedure voor het "Toekomstig centrum voor Europese transformatie en Duitse eenheid" (ZET) op 5 mei 2022. Ongeveer 80 burgers van de stad hadden de uitnodiging voor het "WorldCafé" aanvaard. Aan het eind van het evenement waren de aanvankelijk lege "tafellakens" gevuld met gedachten en ideeën over hoe Jena punten kan scoren in de aanvraag voor het ZET.

Burgemeester Dr. Thomas Nitzsche was verheugd: "De resultaten waren indrukwekkend. Hoewel wij in dit stadium nog niet te veel kunnen onthullen over de manier waarop Jena zich zal positioneren ten opzichte van andere steden - een kenmerk van ons concept zal zeker de deelneming van de hier wonende mensen zijn. Ik ben des te verheugder dat zoveel burgers aan deze eerste avond hebben deelgenomen en van gedachten hebben gewisseld over wat transformatie in en voor Jena en daarbuiten eigenlijk voor hen betekent".

Impulsen en uitwisseling van ideeën over de drie pijlers

Naast een impulstoespraak van de burgemeester aan het begin van het evenement, stelden andere verantwoordelijken van het organisatieteam zich voor, die in de loop van de avond ook de discussies aan de WorldCafé-tafels begeleidden: Katja Bär, Dr Christian Faludi, Martin Fischer, Prof. Jörg Ganzenmüller, Dirk Postler, Dr Axel Salheiser, Dr Christine Schickert, Tilo Schieck, Dr Tobias Schwessinger.

De deelnemers bespraken vervolgens vijf onderwerpen en schreven hun gedachten op de papieren tafelkleden:

  • Wat bedoelen we met transformatie?

  • Hoe en waar moet het Toekomstcentrum in Jena worden gevestigd?

  • Hoe kunnen we participatie en ontmoeting ter plaatse mogelijk maken?

  • Hoe kunnen tentoonstellingen worden geïntegreerd?

  • Welke oriëntatie moet een wetenschappelijk instituut hebben?

Deze leidende vragen nemen de criteria over van het Toekomstcentrum dat tot dusver bekend is uit conceptnota's van de federale regering en dat op drie pijlers moet steunen: een wetenschappelijk instituut, een burgerforum en een tentoonstellingsruimte. De concrete oproep tot het indienen van voorstellen wordt in de zomer verwacht.

Verdere informatie: Stad Jena

Präsentation für die interessierte Öffentlichkeit

Gemeinsame Ideenfindfung im WorldCafé

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche eröffnet das WorldCafé für die Bürgerinnen und Bürger

Algemeen

Vijf werkgroepen met vertegenwoordigers van de burgermaatschappij, de universiteit van Jena, het stadsbestuur en de gemeentebedrijven van de stad Jena werken momenteel aan de aanvraag voor het toekomstige centrum voor Europese transformatie en Duitse eenheid.

  • WG-Wetenschap
  • WG Dialoog & Ontmoeting
  • WG Galerij van de Toekomst
  • WG Architectuur & Bouw
  • WG Mededeling

Data

30.6.2022 - Burgemeester Thomas Nitzsche ontmoet jongeren uit Jena en Erlangen om over de Duitse eenheid te praten

30.6.2022 - Het projectteam van het toekomstcentrum van Jena voor Europese transformatie en Duitse eenheid ontmoet belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld van Jena voor een gezamenlijke gedachtewisseling

Verdere aankondigingen van data zullen volgen.

Het postadres voor vragen en suggesties is:

zukunftszentrum@jena.de

Wij zien uit naar constructieve bijdragen en ideeën.