Urząd ds. Migracji i Integracji

Biuro Migracji i Integracji jest jednostką personalną Lorda Burmistrza i składa się z Komisarza ds. Migracji i Integracji, jego pracowników oraz Menadżera ds. Integracji Uchodźców.

Wspieramy interesy osób o pochodzeniu migracyjnym w mieście Jena, jak również integracyjne, otwarte i zróżnicowane społeczeństwo miejskie.

Do zadań Urzędu ds. Migracji i Integracji należy:

 1. Wspieranie współistnienia osób o pochodzeniu migracyjnym i bez takiego pochodzenia.
 2. Promocja, koordynacja i udział w kierowaniu polityką integracyjną miasta Jeny
 3. Promocja i koordynacja międzykulturowego rozwoju jakości w mieście Jena
 4. Koncepcja i sprawozdawczość (Koncepcja integracji, raport o migracji, sondaże) jak również wspieranie organizacji migrantów i odpowiednich inicjatyw w opracowywaniu koncepcji
 5. Zarządzanie funduszami finansowymi "Edukacja polityczna", "Związki migracyjne" i "Koncepcja integracji" oraz merytoryczne doradztwo dla wnioskodawców.
 6. Realizacja inicjatywy Turyngii na rzecz lokalnego zarządzania integracją w gminach oraz wytycznych Turyngii w zakresie doradztwa społecznego dla uchodźców
 7. Doradztwo i tworzenie sieci (instytucje, sponsorzy, państwowa grupa robocza pełnomocników gminnych ds. cudzoziemców i integracji, państwowa rada ds. integracji, ogólnokrajowe koło jakości polityki integracyjnej)
 8. Porady i informacje na temat szerokiej gamy usług dla migrantów i cudzoziemców w Jenie, jak również nawiązywanie kontaktów z innymi agencjami i organizacjami.
 9. Doradztwo dla osób z przeszłością migracyjną w wielu sytuacjach problemowych oraz wsparcie w przypadkach sporów i dyskryminacji jako neutralny autorytet.
 10. Biuro i kontakt miejski dla Rady Doradczej ds. Migracji i Integracji
 11. Biuro koordynacyjne Okrągłego Stołu na rzecz Demokracji oraz Międzynarodowego Centrum Haus auf der Mauer
 12. Planowanie, realizacja i ocena projektów integracyjnych
 13. Zapewnienie mediacji językowej i kulturowej dla niezależnych agencji, ośrodków opieki dziennej i szkół w zakresie doradztwa dla osób uznanych za uchodźców
 14. Public relations

Nominacje są z góry przez telefon omówiono. Ty znaleźć podczas naszego godziny urzędowania Wtorek i czwartek, godz. 9-12 porozumienie odbywać się.