Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Centrum Przyszłości na rzecz Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec

Miasto Jena wraz z Uniwersytetem Friedricha Schillera w Jenie ubiega się o utworzenie Centrum Przyszłości dla Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec. Na tej stronie chcielibyśmy przedstawić Państwu wstępny przegląd dotychczasowych i przyszłych wydarzeń. Znajdziesz tam również opcje kontaktowe i informacje ogólne na temat planowanego federalnego naboru wniosków.

Centrum przyszłości jako budowniczy mostów między Wschodem a Zachodem

Pomysł utworzenia "Centrum Przyszłości" sięga zalecenia "Komisji 30 lat pokojowej rewolucji i jedności Niemiec".

Zgodnie z tym do 2027 roku w Niemczech Wschodnich ma powstać centrum oferujące przestrzeń dla nauki, a także kultury i dialogu.

Matthias Platzeck, były premier Brandenburgii, mówi, że na Wschodzie są jeszcze ludzie, którzy nie czują, że przybyli lub zostali wystarczająco zaakceptowani.

"Chciałbym, żebyśmy zwrócili to poczucie tożsamości, poczucie dumy, ciągnięcia do siebie, odwagi".

Z tego powodu - mówił - centrum będzie także miejscem pracy nad kwestiami stabilizacji demokracji i jej dalszego kształtowania.

Carsten Schneider, komisarz ds. Niemiec Wschodnich, ma również nadzieję, że centrum, a zwłaszcza partycypacja obywatelska, może zmienić "krytyczno-pesymistyczne nastawienie do demokracji parlamentarnej i społecznej gospodarki rynkowej", które występuje u części mieszkańców Niemiec Wschodnich.

Więcej informacji na temat Future Centre można znaleźć na stronie rządu federalnego.

W przekazie wideo Lord Mayor Thomas Nitzsche już w październiku 2021 roku wyjaśnił, dlaczego miasto Jena będzie ubiegać się o "Przyszłe Centrum Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec".

30.06.2022:

Spotkanie Pana Burmistrza z młodzieżą z Erlangen i Jeny - rozmowy o jedności niemieckiej

DOd 35 lat partnerstwo miast Erlangen i Jeny stwarza możliwość zachowania dla przyszłych pokoleń jedności Niemiec i związanych z nią doświadczeń wstrząsów i przemian poprzez ciągłą wymianę.

W czwartek, 30 czerwca 2022 roku, 26 młodych ludzi z Erlangen i 16 młodych ludzi z Jeny dyskutowało o tym w auli Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie. Dyskusja odbyła się w ramach Sieci Badawczej Doświadczenie dyktatury i transformacji oraz jako współpraca Europejski Dom Spotkań Młodzieży i Edukacji w Weimarze (EJBW) z Fundacją Ettersberg.

Burmistrz Jeny Thomas Nitzsche odpowiadał na pytania młodzieży. Jak to się stało, że Jena mogła tak pomyślnie rozwijać się po upadku komunizmu? Jaką rolę może odegrać partnerstwo miast dla młodych ludzi? Ale młodzi ludzie byli również zainteresowani opinią burmistrza na aktualne tematy, takie jak przezwyciężanie kryzysu klimatycznego w miastach czy mobilność.

Thomas Nitzsche powiedział:

"Niemiecko-niemieckie partnerstwo miast może mieć tę wartość wymiany myśli i uczenia się od siebie dzisiaj i w przyszłości także dla młodych ludzi, którzy sami nie mają już aktywnych wspomnień z czasów Wende. Partnerstwo miast może wtedy nabrać nowego znaczenia - mniej patrzeć w przeszłość, a bardziej na bieżące problemy. Takie spotkania młodzieży jak to są właściwego formatu, aby przekazać pałeczkę młodemu pokoleniu."

W Centrum Przyszłości Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec, o które obecnie ubiega się miasto Jena, formaty spotkań takie jak ten pomogą również w dzieleniu się doświadczeniami wstrząsów i uczeniu się od siebie nawzajem.

Spotkanie młodzieży odbył się jako projekt jednorazowy i zawierae Wizyty w drugim mieście a także Norymberga i Weimar. Celem było. ilustracja z aspekty historyczno-polityczne jak np. dNiemiecki podział, the zjednoczenie i the Unitysprocesspodstawowe zagadnienia edukacji demokratycznej jak dyktatura i transformacjan oraz aspekty teraźniejszości i najbliższej przyszłości jak np. wyzwania wynikające z przemian strukturalnych i społecznych oraz cezura polityczna.Uczniowie przeprowadzili wywiady ze współczesnymi świadkami, odwiedzili placówki edukacyjne i krytycznie przeanalizowali stan jedności Niemiec.

Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche im Gespräch mit Jugendlichen zur Deutschen Einheit

29.6.2022:
Konferencja prasowa prezentująca zespół aplikantów Jeny do Centrum Przyszłości.

Na konferencji prasowej Lord Mayor Thomas Nitzsche przedstawił zespół projektowy Jeny w zakresie wniosku o przyznanie "Przyszłego Centrum Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec". Czyniąc to, dał do zrozumienia:

"Miasto Jena ma najlepsze warunki w konkursie na lokalizację Centrum Przyszłości - zarówno w porównaniu z miastami w innych krajach związkowych, jak i w porównaniu na terenie całej Turyngii. Kraj związkowy Turyngia powinien jak najszybciej stanąć za najbardziej obiecującym miastem-kandydatem, aby przekonać jury do sprowadzenia Future Centre do Turyngii."

Kluczowe zalety lokalizacji przemawiają na korzyść Jeny jako miejsca lokalizacji Centrum Przyszłości w Turyngii

Thomas Nitzsche wskazał na centralne zalety Jeny jako lokalizacji, dzięki której miasto może zdobyć punkty w swoim wniosku o przyznanie Future Centre.

"Jako miasto możemy zaoferować spójną historię i narrację udanej transformacji: Po raz pierwszy widzieliśmy, jak miasto przekształca się w wielkim stylu, gdy zostało założone w XVI wieku. Byliśmy intelektualnym centrum Europy około 1800 roku z romantykami, z Heglem, Schillerem i Goethem. W XIX wieku Ernst Abbe, Carl Zeiss i Otto Schott zapisali się w historii przemysłu w Jenie i położyli podwaliny pod to, co w Jenie działa do dziś: ścisłe powiązania między miastem, biznesem i nauką oraz silne społeczeństwo obywatelskie, które umożliwiło przejście od centralnych wstrząsów do udanego rozwoju po zjednoczeniu."

Wspólność miasta i okolicy, która obecnie zakotwiczona jest również w miejskich wspólnotach pracowniczych, wiodąca rola Jeny w projektach partycypacji obywatelskiej, aktywne radzenie sobie z konsekwencjami transformacji - czego przykładem jest kompleks NSU i projekt "Kein Schlussstrich", który ma wpływ na cały kraj, a także liczne międzynarodowe sieci i kooperacje w biznesie i nauce przemawiają za lokalizacją Centrum Przyszłości w Jenie. Miasto może zaoferować różnorodny pobyt nawet milionowi gości rocznie. Nauka (Niemieckie Muzeum Optyczne, Planetarium ZEISS), kultura (teatr, muzea, Filharmonia Jeny) i przyroda (ścieżka rowerowa Saale, sporty wodne, wędrówki) łączą się w Jenie na bardzo wysokim poziomie. Wreszcie, Jena posiada również atrakcyjny teren budowlany w samym sercu miasta - Eichplatz - na którym mogłoby się mieścić przyszłe Future Centre. Jena może spełnić wszystkie z 13 znanych kryteriów, które są potrzebne do ubiegania się o ośrodek przyszłości. Jedno kryterium - uczelnia o orientacji na nauki społeczne - ma kluczowe znaczenie.

Miasto Jena ubiega się więc o Centrum Przyszłości wspólnie z wysokowydajnym i doskonałym Uniwersytetem w Jenie. Katja Bär, szefowa komunikacji uniwersyteckiej na Uniwersytecie w Jenie i członkini zespołu składającego wniosek, powiedziała:

"Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie jest jednym z wiodących ośrodków badań nad transformacją nie tylko w skali regionu, ale także kraju i całej Europy. Nasze wybitne kompetencje w zakresie nauk społecznych i humanistycznych opierają się nie tylko na rozbudowanej sieci międzynarodowej, zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej. Jednocześnie uniwersytet ze swoimi międzynarodowymi studentami, pracownikami i gośćmi znacząco kształtuje charakter Jeny jako kosmopolitycznego, różnorodnego i zorientowanego na przyszłość miasta. Wiedza naukowa, międzynarodowe sieci i bliskie połączenie z miastem wyróżniają Jenę jako najbardziej odpowiednią lokalizację dla Future Centre."

Silny zespół kandydatów do Centrum Przyszłości w Jenie

Jena przystępuje do fazy aplikacyjnej z interdyscyplinarnym zespołem projektowym. Za projekt odpowiedzialna jest Christine Schickert. Jest dyrektorem naukowym Centrum Badań Strukturalnych nad Zmianą Własności na Uniwersytecie w Jenie i prowadzi projekt wraz z Martinem Fischerem z Centralnego Zarządzania Projektami Miasta Jeny. Koncepcja aplikacji pod względem merytorycznym jest opracowywana w czterech grupach roboczych (WG). Ważnych impulsów i wskazówek dla koncepcji Jena bid dostarcza również najwyższej klasy rada doradcza. Członkami rady doradczej są m.in. prof. von Puttkammer, kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej i współdyrektor Imre Kertész Kolleg, Wolfgang Tiefensee, minister gospodarki, nauki i społeczeństwa cyfrowego Turyngii, dr Ute Lorenz, prezes Klassik-Stiftung Weimar czy prof. Lessenich, dyrektor Instytutu Badań Społecznych Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie.

Wraz z renomowanymi przedstawicielami Uniwersytetu w Jenie, AG Wissenschaft rzuci światło na to, co oznacza termin transformacja i jak można ją odróżnić od innych koncepcji i teorii. O tym, jak splatają się społeczeństwa, doświadczenia i interpretacje przemian, dyskutowano niedawno na sympozjum z udziałem naukowców.

Axel Salheiser, szef Instytutu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego oraz członek WG Science, powiedział:

"Nie tylko w Niemczech Wschodnich procesy transformacji po 1989 roku nadal kształtują kulturę polityczną, strukturę gospodarczą i społeczną, rozwój demograficzny, sytuację społeczną i życie codzienne ludzi. Głęboka zmiana społeczna wpisała się w doświadczenia ludzi, jest ona odzwierciedlana i interpretowana w bardzo różny sposób. Dopiero zaczynamy dokładnie rozumieć, jakie będą długoterminowe konsekwencje, jakie problemy i sprzeczności się pojawią oraz jakie będą podobieństwa i różnice między krajami. W obliczu obecnych wyzwań rodzi to również pytanie o przyszłość pokoju i demokracji w Europie. ZET będzie więc również badał ścieżki, po których nasze społeczeństwo będzie się rozwijać w najbliższych dekadach."

Galeria Transformacji i Jedności WG stanowi filar kultury, na którym ma być zbudowane "Centrum Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec". Dr Christian Faludi, który stoi na czele WG i jest jednocześnie kierownikiem projektu w Society for the Study of the History of Democracy, nakreśla zadania WG:

"Future Centre" zmieni Jenę i jej okolice. Jednak miasto nie powinno dostać kolejnego muzeum w stylu klasycznym. To jest sygnał, który wyraźnie dali nam obywatele. Nie bez powodu naszą motywacją jest stworzenie miejsca, które charakteryzuje się innowacyjnością, które samo w sobie pozostaje ciągle zmienne i może się nieustannie zmieniać. Rezultatem będzie integracyjna przestrzeń, która pozwoli ludziom ze wszystkich krajów przyjść i doświadczyć własnej transformacji. Jena oferuje najlepsze warunki ze wszystkich miast kandydujących do realizacji takiego projektu."

Kluczową cechą Future Centre jest to, że ma być miejscem spotkań i dialogu między obywatelami, politykami i innymi zainteresowanymi stronami. Formy i pomysły na to są opracowywane przez Grupę Roboczą Dialog i Spotkanie. Sam etap składania wniosków odbywa się również z udziałem obywateli.

Tobias Schwessinger z Centrum Usługowego Badań i Transferu na Uniwersytecie w Jenie, który działa w WG wraz z Tilo Schieckiem z Archiwum Historii Współczesnej Turyngii, mówi o pracy:

"Future Centre" będzie otwartą przestrzenią dla mieszkańców Jeny, Niemiec i całej Europy. Miejsce, w którym można wspólnie dyskutować o minionych przemianach i tych, które są przed nami. Miejsce, które ożywa dzięki ludziom i udziałowi mieszkańców. Jena, ze swoim aktywnym społeczeństwem obywatelskim, oferuje ku temu idealne warunki. Wniosek Jeny nie jest wnioskiem administracji miasta, jest wnioskiem ludzi, którzy tu mieszkają i którzy są przekonani, że Centrum Przyszłości przyniosłoby Jenie najwięcej korzyści."

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche mit Mitgliedern des Jenaer Bewerberteams um das Zukunftszentrum

20 czerwca 2022 r:
Sympozjum Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie wraz z miastem Jena: Transformacja europejska i jedność Niemiec.

Miasto Jena będzie się ubiegać o Future Centre "European Transformation and German Unity" i może liczyć na Uniwersytet Friedricha Schillera jako kompetentnego partnera. Forma wniosku oraz profil merytoryczny potencjalnego ośrodka przyszłości w Jenie były przedmiotem ożywionej dyskusji podczas publicznego sympozjum w poniedziałkowy wieczór (20 czerwca) w Salach Różanych Uniwersytetu w Jenie.

Badanie przemian społecznych i naukowe towarzyszenie zachodzącym zmianom jest tym, za czym opowiadają się naukowcy uniwersytetu, powiedział w swoim wykładzie inauguracyjnym prof. dr Jörg Ganzenmüller. Posiadacz profesury European Comparison of Dictatorships odniósł się do doskonałej ekspertyzy instytutów i sieci badawczych Jeny, które należały i należą do pionierów badań nad transformacją. Warto wspomnieć o Specjalnych Centrach Badawczych (SFB), takich jak SFB 580 "Social Developments after System Change", Kolegium Europejskim "The 20th Century and its Representations" czy Kolegium Imre Kertésza z jego doskonałą siecią akademicką w Europie Wschodniej . Na szczególną uwagę zasługują liczne powiązania trans- i interdyscyplinarne, ponad granicami dyscyplin, a także z instytucjami pozauniwersyteckimi, powiedział Ganzenmüller. Wymieniono z nazwy Fundację Ettersberg, Fundację Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora oraz Instytut Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nauka i społeczeństwo razem

Po wykładzie Jörga Ganzenmüllera w trzech panelach dyskutowano nad treścią konferencji. W panelu uczestniczyli współcześni historycy, politolodzy i literaturoznawcy, socjologowie i kulturoznawcy. Głos w dyskusji był jednomyślny: miasto Jena i uniwersytet mają potencjał, aby takie przyszłe centrum odniosło sukces. Nie powinno być jednak nauki w wieży z kości słoniowej, ale od początku powinno się angażować społeczeństwo.

Prezydent Uniwersytetu Friedricha Schillera, prof. dr Walter Rosenthal, mówił na początku sympozjum o koncepcji punktu zwrotnego w czasie, a w odniesieniu do wojny na Ukrainie o pozornym powrocie okropieństw XX wieku. Ważnym zadaniem dla Future Centre "European Transformation and German Unity" w Jenie byłoby czujne towarzyszenie temu (tym) punktowi (punktom) zwrotnemu.

Niebawem ma zostać ogłoszony przetarg na Centrum Przyszłości. Rząd federalny chce przeznaczyć na budowę takiego centrum kwotę 200 mln euro, a roczny budżet instytucji ma wynosić 43 mln euro. Pod względem merytorycznym praca centrum ma się obracać wokół słów kluczowych "nauka", "dialog" i "sztuka". Oprócz miasta Jena, wnioski składają inne miasta wschodnich Niemiec; decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku.

Więcej informacji na stronie internetowej Uniwersytetu w Jenie

Am 20. Juni 2022 fand ein wissenschaftlches Symposium an der Universität Jena statt.

Der Tenor der Diskussion war einhellig: Die Stadt Jena und die Universität gemeinsam haben das Potenzial, ein solches Zukunftszentrum zu einer Erfolgsgeschichte werden zu lassen.


05 maja 2022 r:
WorldCafé z obywatelami w celu rozpoczęcia publicznego procesu składania wniosków

Miasto Jena i Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie sporządziły pozytywny bilans po wspólnej imprezie kick-off dla procesu aplikacyjnego dla "Przyszłego Centrum Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec" (ZET) w dniu 5 maja 2022 r. Z zaproszenia do "WorldCafé" skorzystało około 80 mieszkańców miasta. Na koniec imprezy puste początkowo "obrusy" zapełniły się myślami i pomysłami, jak Jena może zdobyć punkty we wniosku do ZET.

Burmistrz dr Thomas Nitzsche był zadowolony: "Wyniki były imponujące. Choć na tym etapie nie możemy zdradzić zbyt wiele na temat tego, jak Jena będzie się pozycjonować w konkurencji z innymi miastami - jedną z cech naszej koncepcji będzie z pewnością udział mieszkających tu ludzi. Tym bardziej cieszę się, że tak wielu mieszkańców wzięło udział w tym pierwszym wieczorze i wymieniło poglądy na temat tego, co tak naprawdę oznacza dla nich transformacja w Jenie i poza nią."

Impulsy i wymiana pomysłów na temat trzech filarów

Oprócz impulsywnego przemówienia Pana Burmistrza na początku imprezy, przedstawiły się inne odpowiedzialne osoby z zespołu organizacyjnego, które również towarzyszyły dyskusjom przy stolikach WorldCafé w trakcie trwania wieczoru: Katja Bär, dr Christian Faludi, Martin Fischer, prof. Jörg Ganzenmüller, Dirk Postler, dr Axel Salheiser, dr Christine Schickert, Tilo Schieck, dr Tobias Schwessinger.

Następnie uczestnicy dyskutowali na pięć tematów i zapisywali swoje przemyślenia na papierowych obrusach:

  • Co rozumiemy przez transformację?

  • Jak i gdzie powinno powstać Future Centre w Jenie?

  • Jak możemy umożliwić uczestnictwo i spotkanie na miejscu?

  • Jak można zintegrować wystawy?

  • Jaką orientację powinien mieć instytut naukowy?

Te pytania przewodnie podejmują znane dotychczas z dokumentów koncepcyjnych rządu federalnego kryteria Centrum Przyszłości, które ma być wspierane przez trzy filary: instytut naukowy, forum obywatelskie i przestrzeń wystawienniczą. Konkretny nabór wniosków spodziewany jest latem.

Dalsze informacje: Miasto Jena

Präsentation für die interessierte Öffentlichkeit

Gemeinsame Ideenfindfung im WorldCafé

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche eröffnet das WorldCafé für die Bürgerinnen und Bürger

Ogólne

Pięć grup roboczych z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, Uniwersytetu w Jenie, administracji miasta i przedsiębiorstw komunalnych miasta Jeny pracuje obecnie nad wnioskiem o utworzenie Centrum Przyszłości dla Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec.

  • WG Nauka
  • Dialog i spotkanie WG
  • Galeria WG przyszłości
  • WG Architektura i Budownictwo
  • Komunikacja WG

Daty

30.6.2022 - Nadburmistrz Thomas Nitzsche spotyka się z młodzieżą z Jeny i Erlangen, aby rozmawiać o jedności Niemiec

30.6.2022 - Zespół projektowy Centrum Przyszłości Jeny na rzecz Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec spotyka się z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Jeny w celu wspólnej wymiany poglądów

Kolejne ogłoszenia o terminach będą się pojawiać.

Adres mailowy dla pytań i sugestii to:

zukunftszentrum@jena.de

Czekamy na konstruktywny wkład i pomysły.