Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Jena en het NSU Complex

03.06.2021

Het programma voor Jena

Tien jaar nadat de zogenaamde "Nationaal-Socialistische Ondergrondse" (NSU) bekend werd, zijn er nog vele vragen onbeantwoord, vele wonden zonder vooruitzicht op genezing. De belangrijkste daders kwamen uit Jena. Het is tijd om de stedelijke sociale confrontatie met de rechtse terreur, met het racisme, met de discriminatie en met de bedreiging van andersdenkenden te intensiveren. Het is tijd om de slachtoffers en de getroffenen zichtbaarder te maken. Het is tijd om hen te erkennen en te versterken in hun strijd tegen de oorzaken van uitsluiting, haat en geweld, naast diverse burgerinitiatieven.

Op initiatief van JenaKultur, de stad Jena, de Friedrich Schiller Universität Jena en het Institut für Bürgerliche Gesellschaft und Demokratie zullen de historische wortels in verschillende etappes opnieuw onder de loep worden genomen, vragen worden gesteld en perspectieven worden geopend.

Naast de inzet voor en deelname aan het landelijke kernprogramma organiseert de stad Jena tentoonstellingen, locatiegebonden werken, panels, discussies, workshops, lezingen, lezingen en nog veel meer.

Samen met maatschappelijke organisaties, activisten, wetenschappers en kunstenaars wordt een programma gepresenteerd dat het onbegrijpelijke in verschillende contexten benadert en dat bedoeld is om een uitwisseling van perspectieven mogelijk te maken.

De centrale bevindingen van meer dan 30 evenementen zullen worden verwerkt in een gemeentelijk actieplan voor diversiteit en tegen racisme.

Op woensdag werd het programma gepresenteerd met de deelname van vele initiatiefnemers en actoren. Het volledige overzicht van alle punten zal achtereenvolgens op de projectpagina worden gepubliceerd. Een opname van de persconferentie zal ook hier worden toegevoegd.

www.kein-schlussstrich-jena.de

---------------------

Geselecteerde evenementen (Het volledige programma in de PDF in bijlage)

 • Donderdag 17 juni, 18.00 uur, Theaterhaus Jena
  Toekenning van de JMR-Lenz-prijs voor toneel van de stad Jena aan Antje Schupp
  Laudator: Cem Özdemir met begroeting door OB Dr. Thomas Nitzsche
 • Zaterdag 16 juli tot zondag 8 augustus, Kunstcollectie Jena
  OpenProces
  Tentoonstelling, Curatorieel Concept: Ayse Güleç en Fritz Laszlo Weber
 • Woensdag 25 augustus tot zaterdag 11 september, NietzscheGedenkhal | Altes Funkhaus Weimar, Humboldtstraße 36, 99425 Weimar
  »438Dagen van het NSU-proces - een theatrale zoektocht naar aanwijzingen".
  Een documentaire-performatieve re-enactment door Nuran David Çalış& Tunçay Kulaoğlu.
 • Woensdag, 29.9, Buchenwald/ Jeruzalem/ Berlijn/ Jena
  GLEISSENDESLICHT - een muzikaal herdenkingsritueel door Marc Sinan
  Een concert in het kader van het ACHAVA Festival Thüringen en hetthemajaar "Negen Eeuwen Joods Leven in Thüringen".
  Cast: Buchenwald Memorial: Jongenskoor van het JenaFilharmonisch Orkest, Weimar Staatsorkest / Jeruzalem: Hadar Dimand/ Berlijn: Michael Wendeberg/ Jena: Jena Filharmonisch Orkest, JenaMadrigaalkring en solisten
 • Donderdag 30 september, Volksbad Jena
  Devolgend verhaal
  Over de cultuur, de functie en de dialectiek van het geheugen. Vier impulsen eneen gesprek
  Gasten: prof. dr. Aleida Assmann, prof. dr. Volkhard Knigge, prof.dr. Andreas Beelmann en Doğan Akhanlı, gemodereerd door Jonas Zipf.
 • Vanaf zaterdag 2 oktober, 14.00 uur, trefpunt: Johannisstraße 14, houten sculptuur
  Angstzones enschuilkelders. Rechts geweld, antiracistisch engagement en de stedelijke samenleving vanJenarond 1990
  Stadswandeling over de geschiedenis van racisme en rechts geweld, vanmigrantenlevens en engagement van de civiele maatschappij.
  Organisator: ThürAZ, BMBF-onderzoeksnetwerk "Dictatuurbeleving entransformatie" en leerstoel voor moderne en hedendaagse geschiedenis aan de FSU Jena
 • Zondag, 3 oktober, 11 uur.
  AArtistiek ingrijpen in de openbare ruimte
  over Duitse continuïteiten, lacunes in de herwaardering van de jaren '90en daarvoor.
 • Zondag 3 oktober, Rathausdiele, 3-6 p.m.
  Weimar,Bonn, Berlijn: Herdenkingscultuur in verandering
  Lezing en symposium met Prof. Dr. Michael Dreyer, Decolonize Jena,Ayşe Gülec, Prof. Dr. Verena Krieger, Prof. Dr. Volkhard Knigge
 • Woensdag 6 oktober, Ernst Abbe Universiteit Jena, 14.00 uur.
  Racistrelaties. Kritiek op de rol van maatschappelijk werk in het NSU-complex
  Panelgesprek met Christina Büttner, Konrad Erben, Prof. Dr.Heike Radvan, moderatie: Prof. Dr. Anna Kasten en Prof. Dr. Sören Kliem
 • Zaterdag 9 oktober, 15.00 - 16.30 uur.
  "RechtenGeweld in Jena? Het bestaat niet meer!"
  Racistische aanvallen in de stad en de omliggende gebieden vandaag. Taken voorpolitiek en maatschappelijk werk.
  Organisator: Fanprojekt Jena e.V. en Straat Maatschappelijk Werk Mitte
 • Vrijdag, 8 oktober, 19.00 uur.
  "Laat ziende plaats van mijn herinnering(en)
  1990 Jena Winzerla - rechtse (jeugd)groepen socialiseren
  1990 Jena Paradies - (post)migranten tonen solidariteit
  Organisator: Decolonize Jena
 • Vrijdag 15 oktober (15-18 uur) en zaterdag 16 oktober (10-14 uur),HUGO Winzerla
  Administratieals een spiegel van een diverse samenleving?
  Niet-openbaar moderatieproces voor de ontwikkeling van dezelfverbintenis en het actieplan van het stadsbestuur van Jena voor diversiteit, Directie: Bureau van de burgemeester
 • Zondag 17 oktober, Volksbad, 20.00 uur.
  SebastianKrumbiegel: "Toon moed - een muzikale lezing".
  Organisator: JenaKultur
 • Woensdag 20 oktober, Stadhuiszaal, 19.00 uur.
  2x3:Ze kwamen van hier!
  Panel#1: De stad en de NSU: Dr. Albrecht Schröter en Dr.Thomas Nitzsche in gesprek met Christhart Läpple
  Panel#2: (Meer dan) drie decennia van antifascistisch, antiracistischengagement: Rea Mauersberger, Dr. Gisela Horn en Michael Ebenau ingesprek met Dr. Matthias Quent
 • vanaf donderdag 21 oktober
  (On)ZichtbaarSporen (première)
  Audiovisuele wandeling in de stedelijke ruimte - deel 1 van de verwezenlijking van hetconcept "De moedige meerderheid", datwerd bekroond met de JMR-Lenz-prijs van de stadJena.
  Concept + tekst + realisatie: Antje Schupp, Organisator:Theaterhaus Jena
 • Zondag, 24 oktober, Stadhuis van Jena, 11 uur.
  "Racisme. Macht. Vergeten"
  Panel voor de presentatie van het boekproject door en met Dr. Onur Nobrega, Rebekka Blum en Maria Apostolou, moderatie: Jonas Zipf, Dr. Matthias Quent
 • Dinsdag 2 november, Rosensäle, Fürstengraben 27, Jena (13-18 uur)
  Voorkombegin, maak wegdraaien mogelijk!Wetenschappelijke grondslagen en praktischeBenaderingen van preventie en de-radicalisering van radicalisering
  Lezingsevenement met projectpresentaties
  Met Prof.Dr. Andreas Beelmann, Prof. Dr. Andreas Zick, Dr. Lena Frischlich, Prof. Dr.Michael May, Dr. Britta Schellenberg
  Organisator: Centrum voor onderzoek naar rechts-extremisme,democratieonderwijs en sociale integratie (KomRex), Friedrich Schiller Universiteit Jena
 • Dinsdag 9 november, vanaf 17.00 uur, op meer dan 40 locaties in Jena.
  Epiloog:Sound of the Stumbling Stones
  Gedecentraliseerde geluidsherdenking bij Stolpersteine en andere plaatsen dieiets te maken hebben met de misdaden van de nazi-dictatuur. Hetlied"DosKelbl"zal daar gespeeldworden.
  Op initiatief van Klaus Wegener, G.G. Paulus, Till Noack

---------------------

Impulsen van de initiatiefnemers

 • Dr. Thomas Nitzsche, burgemeestervan de stad Jena

  De daden van jongeren uit ons middenen sociale mislukking hebben veel leed veroorzaakt. Met deintensieve confrontatie zullen wij deverantwoordelijkheid tegenover de slachtoffers van terreur onder ogenzien. Een lang, pijnlijk en noodzakelijkproces waarin geen lijn wordt getrokken.

 • Jonas Zipf, bedrijfsleider JenaKultur

  Alsculturele actoren zijn wij ervan overtuigd dat wij alleen op een brede basis, op deweg van de integratie van verschillende perspectieven, erin kunnen slagen racismeen rechts-extremisme actief aan tepakken.Naast eensterke civiele samenleving zijn het ook en vooral de discursieve middelen van kunsten cultuur die dekans bieden omeen nieuwe en open dialoog te openen.

 • Prof. Dr. Walter Rosenthal, voorzitter van deFriedrich Schiller Universiteit Jena

  De verdediging van de open samenlevingis een cruciaalonderdeel van een wetenschappelijke cultuur in de 21e eeuw.Verlichte wetenschap vormt de antithesevan nationalisme, misantropie, geweld en racisme. Onderzoek, onderwijs enstudie vereisen diversiteit, verdraagzaamheid en wederzijdse nieuwsgierigheid.

 • Dr. Axel Salheiser, adviseur bij het Instituutvoor democratie en maatschappelijk middenveld (IDZ)

  De etnische en racistische ideologie diede daders van de NSU en hun aanhangers dreef, viert vandaag de dagnog steeds hoogtij.Haat, opruiing en bedreigingen zijn toegenomen, en de betrokkenenworden nog steeds onvoldoendebeschermd - als onderdeel van de reeks evenementen op het NSU-complex zullen wijeen vergelijkende blik werpen op deze internationaleontwikkeling.

 • Dr. Gösta Gantner, projectleider van hetJena programma

  Ook al concentreren wij ons in hetnajaar op de jaren negentig omde wortels van het NSU-complex in Jena duidelijker naar voren te laten komen, ditimpliceert geenterugblik op dereeks gebeurtenissen.Een afsplitsing van het verleden werkt niet, omdat het slechts vermeend verleden is.Niet alleen zijn de wonden noglang niet geheeld, maar ook de problemen zijnnog lang niet opgelost.De slogan "No line in the sand!" onderstreept deintentie om deze herwaardering altijd op te vatten als een kritischeinventarisatie vanons eigen heden.