Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Sociale media

Netiquette van de stad Jena

De stad Jena is vertegenwoordigd op de volgende kanalen:

Wij verheugen ons op een constructieve, interessante en leerzame uitwisseling met u. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich vrij kan uitdrukken, hechten wij er veel belang aan om op een toegankelijke manier met elkaar om te gaan: net als in een persoonlijk gesprek nemen wij de beleefdheidsregels in acht en vragen wij u hetzelfde te doen. Alle feedback - of u het nu eens of oneens bent - is welkom, mits deze op een feitelijke en constructieve manier wordt geformuleerd.

Wij, het social media-team, zijn medewerkers van de afdeling pers en public relations van de stad Jena. Onze stad bestrijkt een groot aantal uiteenlopende onderwerpen en ons doel is om al uw vragen deskundig en zo snel mogelijk te beantwoorden. Wij vragen echter uw begrip voor het feit dat wij niet in staat zijn op dezelfde wijze informatie te verstrekken als onze collega's van de departementen. Voor gedetailleerde vragen kunt u contact opnemen met de respectieve contactpersonen.

Bemiddeling door de Sociale Media Team

Om misverstanden te voorkomen, willen wij kort uitleggen hoe het social media-team modereert.

 • Om redenen van taalkundige duidelijkheid en eenvoud wordt in het algemeen afgezien van het gebruik van geslachtsspecifieke bewoordingen. Wanneer wij het bijvoorbeeld over "collega's" hebben, bedoelen wij ook "vrouwelijke collega's" en mensen van het derde geslacht op dezelfde waarderende manier.
 • Om veel inwoners te bereiken, gebruiken we de Duitse taal. Begrijpend lezen of casusgerelateerde vragen zijn hiervan uitgesloten.
 • De stad Jena juicht het toe dat sociale netwerken een platform voor discussie bieden. Daarom staan wij commentaar toe, zelfs als het niet het standpunt van de stad weergeeft of feitelijke kritiek bevat.
 • Bij het beoordelen en classificeren van opmerkingen nemen wij uiteraard het evenredigheidsbeginsel in acht. Er bestaat geen recht op publicatie van opmerkingen. Wij censureren niet, maar oefenen het domicilierecht van onze onlinediscussiediensten uit om een constructieve uitwisseling en de deelname van allen te waarborgen.
 • Wij verwerpen elke vorm van discriminatie of laster jegens personen of groepen op grond van hun afkomst, godsdienstige gezindheid, nationaliteit, lichamelijke gesteldheid, seksuele identiteit, geslacht, inkomen of leeftijd.

Publicatie van opmerkingen en bijdragen

Als u commentaar of bijdragen publiceert:

 • Blijf alstublieft feitelijk en beleefd. Niet beledigen of provoceren.
 • Verwijs naar het onderwerp van het bericht.
 • Respecteer de persoonlijke rechten van uw medemensen en het recht op uw eigen imago. Publiceer geen persoonlijke, gevoelige gegevens zoals adressen of telefoonnummers.
 • Respecteer het auteursrecht: als u citeert, vermeld dan de bron. Vergeet niet dat u de rechten hebt om de inhoud die u publiceert te verspreiden.
 • Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor de inhoud die u publiceert. Door commentaar te geven op onze platforms, stemt u ermee in dat uw uitspraken openbaar kunnen worden gemaakt. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Fair play - onze regels

 • In geval van overtredingen behouden wij ons het recht voor om individuele bijdragen te verbergen of te verwijderen. In geval van ernstige of herhaalde overtredingen, sluiten wij gebruikers uit van onze kanalen.
 • Wij verwijderen beledigende, ophitsende, lasterlijke, pornografische, opruiende, jeugdgevaarlijke of zelfs criminele uitlatingen. Wij verwijderen ook spam, commerciële berichten, reclame voor verkiezingen of partijen, oproepen tot demonstraties, campagnes en petities.
 • In het geval van links naar externe websites behouden wij ons het recht voor de inhoud te controleren en, indien nodig, de URL of de hele reactie te verwijderen indien deze geen verband houdt met de inhoud of spam is.

Toegankelijkheid

De perrons worden op deze tijden onderhouden

 • Maandag tot zondag: 09:00 - 17:00 uur.

Wij zullen proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Als voor de antwoorden coördinatie met andere diensten nodig is, kunnen er echter vertragingen optreden.

Vragen aan het stadsbestuur

Het centrale e-mailadres is: info@jena.de. U vindt de afdelingen met hun contactpersonen onder het desbetreffende onderwerp.