Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Eigen verrichtingen

Eigenbetriebe zijn vennootschappen naar publiek recht zonder eigen rechtspersoonlijkheid. De rechtsgrondslag zijn de Eigenbetriebsverordnungen of Eigenbetriebsgesetze van de deelstaten (in Thüringen de ThürEBV).

Het Eigenbetrieb is de klassieke organisatievorm voor economische ondernemingen van de gemeenten.

Hoewel zij deel uitmaken van de gemeentelijke administratie, hebben ondernemingen die door de eigenaar worden geëxploiteerd hun eigen boekhouding, boekhouding en economische planning, los van de gemeentelijke begroting en in overeenstemming met de beginselen van bedrijfsbeheer. Dit is wat hen onderscheidt van overheidsbedrijven.

In financiële termen worden zij beschouwd als bijzondere activa van de gemeente. Eigen bedrijven worden alleen met hun jaarresultaten in de begroting opgenomen.

De organen zijn de directie van de fabriek en het fabriekscomité. Dit weerspiegelt de organisatorische onafhankelijkheid van het gemeentebedrijf. Dit is een verstandige compromisoplossing voor de economische activiteiten van de gemeenten.

Sinds 2005 verenigt het gemeentebedrijf JenaKultur alle culturele instellingen en het toerisme onder één dak. Het bijzondere van de Jena-bouw - in vergelijking met andere culturele ondernemingen - is de toekenning van een gemeentelijke subsidie voor meerdere jaren bij besluit van de gemeenteraad. Synergieën vloeien voort uit een gemeenschappelijke strategische oriëntatie en de centralisatie van parallelle of transversale taken (b.v. financiën, personeel).

Deze structuur, gekoppeld aan de planningszekerheid over een langere periode, is een model geworden en stelt het culturele werk financieel en organisatorisch veilig zonder de creativiteit en flexibiliteit van de instellingen te beperken. De successen spreken voor zich: eersteklas klassieke muziek, rock- en jazzconcerten, tentoonstellingen van topklasse en een gevarieerd en uitgebreid aanbod op het gebied van cultuurtoerisme en bijscholing voor jong en oud.

Links

Is het banencentrum van de stad Jena.

Links

De Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) is een onderneming van de stad Jena en is op 01.01.2003 met haar werkzaamheden begonnen. Wij zijn eigenaar en exploitant van de onbebouwde en bebouwde stadsdelen, de school- en sportterreinen en de culturele, sociale en administratieve gebouwen in de stad Jena. Wij zien onszelf als een dienstverlener gedurende de gehele levenscyclus van onroerend goed - met als doel waarde te creëren en te behouden voor Jena.

Naast het beheer van gemeentelijk onroerend goed behoren ook het onderhoud en de renovatie van deze eigendommen in het kader van duurzame energieaspecten, alsmede de bouw van nieuwe gebouwen tot de voornaamste taken van onze onderneming.

Links

Kommunalservice Jena (KSJ) is actief als een moderne dienstverlener in de gemeentelijke en commerciële sector.
Voor de stad Jena voeren wij de taken uit van afvalverwijdering, inning van heffingen en bijdragen, straatreiniging, verlichting, planning, administratie, toezicht, onderhoud, gebiedsbeheer, toezicht op verkeersconstructies en winterdienst.

Links