Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Gemeentelijke deelnemingen

De stad Jena biedt een breed scala van diensten aan haar burgers. Zo vervult de stad Jena haar uiteenlopende taken zowel via het hoofdbestuur als via eigen ondernemingen, gebiedsoverschrijdende verenigingen voor specifieke doeleinden en, last but not least, via privaatrechtelijke ondernemingen.

Vooral de belangrijke gebieden energie- en watervoorziening, riolering en afvalverwijdering, alsmede het plaatselijk openbaar vervoer worden buiten de traditionele administratie om uitgevoerd. De gemeentelijke verankering zorgt dus voor het behoud en de ontwikkeling van de toegevoegde waarde in de regio.

De "Unternehmen Stadt Jena" is dankzij de gemeentelijke activiteiten en de daarmee verbonden ondernemingen een moderne dienstverlener die de openbare belangen efficiënt en dicht bij de burgers vervult.

Sinds 2014 is er geen investeringsverslag meer. De inhoud van het vorige investeringsverslag is onder meer te vinden in de begroting, in de jaarlijkse financiële staten en in de algemene financiële overzichten.

Organigramm der Beteiligungen der Stadt Jena
Organigramm Beteiligungen