Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

10 dni - 10 krajów. 17 Etap: Belgrad/Bombardowania

24.08.2022

Po wizycie w Muzeum Jugosławii zwiedzamy Belgrad. Ślady po bombardowaniu przez NATO w 1999 roku do dziś charakteryzują krajobraz miasta. Było to pierwsze rozmieszczenie NATO bez mandatu ONZ i pierwsze bojowe rozmieszczenie wojsk niemieckich od 1945 roku.

Natrafiamy na budynek ówczesnego Sztabu Generalnego, który celowo pozostawiono w stanie zniszczonym po jego zbombardowaniu. Na jego fasadzie znajduje się gigantyczny baner reklamujący serbską armię. Na skrzyżowaniu przed nim znajduje się kolejny transparent, który brzmi (w luźnym tłumaczeniu): "Serbia bez Kosowa jest jak człowiek bez serca".

Ataki lotnicze - które miały miejsce w odpowiedzi na zbrodnie popełnione przez serbską armię w Kosowie i Albanii - uderzały w cele wojskowe, ale zabiły też około 500 cywilów. Wiele innych osób zostało rannych i/lub doznało urazów. Do dziś operacja budzi kontrowersje. Obrazy z ataku są częścią zbiorowej pamięci - ale z wieloma jeszcze się nie uporano. Przyszłe Centrum Jedności Niemiec i Transformacji Europejskiej w Jenie musi poświęcić się także temu okresowi historii Europy - który do dziś determinuje nie tylko stosunki polityczne z partnerami w Europie Południowo-Wschodniej, ale także biografie ludzi tu i w całej Europie. W Jenie chcielibyśmy zająć się tym tematem, mimo że jest on trudny i do dziś powoduje głębokie rany, zwłaszcza w dotkniętych kryzysem krajach bałkańskich - co stanie się jeszcze wyraźniejsze podczas naszego kolejnego przystanku w Srebrenicy.

Tekst: Tobias Schwessinger & Christian Faludi

Zdjęcia: Christian Faludi

Durch die Bombardierung zerstörtes Gebäude in Belgrad
Durch die Bombardierung zerstörtes Gebäude in Belgrad

Durch die Bombardierung zerstörtes Gebäude des ehemaligen Generalstabs in Belgrad
Durch die Bombardierung zerstörtes Gebäude des ehemaligen Generalstabs in Belgrad