Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Udziały komunalne

Miasto Jena świadczy szeroki zakres usług dla swoich mieszkańców. Tak więc miasto Jena realizuje swoje różnorodne zadania zarówno poprzez administrację główną, jak i poprzez własne przedsiębiorstwa, ponadterytorialnie poprzez stowarzyszenia celowe i wreszcie poprzez spółki prawa prywatnego.

Przede wszystkim ważne obszary zaopatrzenia w energię i wodę, kanalizacja i utylizacja odpadów, jak również lokalny transport publiczny realizowane są poza tradycyjną administracją. W ten sposób zakotwiczenie gminy zapewnia utrzymanie i rozwój wartości dodanej w regionie.

Unternehmen Stadt Jena" jest dzięki działalności komunalnej i powiązanych spółek nowoczesnym usługodawcą, który efektywnie i blisko obywateli realizuje interesy publiczne.

Treść poprzedniego sprawozdania inwestycyjnego można znaleźć np. w budżecie, w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz w ogólnym sprawozdaniu finansowym.

Organigramm der Beteiligungen der Stadt Jena
Organigramm Beteiligungen