Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Wyszukiwanie w systemie posiedzeń rady

Mają Państwo możliwość wyszukiwania w danych sesji w systemie sesji rady.

Uwaga: Dane te można również znaleźć poprzez wyszukiwanie tekstowe na stronie jena.de.