Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Komunikat wideo

Przesłania wideo nadburmistrza dr. Thomasa Nitzschego i byłego nadburmistrza dr. Albrechta Schrötera można pobrać tutaj.

Aktuelle Videobotschaft