Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

10 dagen - 10 landen. Etappe 24: Praagse Lente en Fluwelen Revolutie

28.08.2022

10 dagen - 10 landen
Een reis door Oost-Europa
Etappe 24: Praagse Lente en Fluwelen Revolutie

De geschiedenis van de democratische protesten zal ongetwijfeld een essentieel onderdeel vormen van het Toekomstcentrum in Jena. Ook op onze reis door Midden- en Oost-Europa zullen wij steeds weer met dit onderwerp worden geconfronteerd. In deze context worden de verhalen in het centrum van Praag gecondenseerd zoals op bijna geen enkele andere plaats.

Het Wenceslasplein is zowel historisch als tegenwoordig een plaats van democratisch protest. Voor de burgers van de DDR was de Praagse Lente van 1968 een opmerkelijke gebeurtenis die aanvankelijk talloze verwachtingen wekte voor een liberalisering van het staatsbestel in het Warschaupact en vervolgens, na de bloedige onderdrukking ervan, tot algemene lethargie leidde.

Tegenwoordig zijn de sporen op de plaats van de gebeurtenissen vooral verbonden met de naam Jan Palach. Vijf maanden na de inval van het Rode Leger en het terugdraaien van de hervormingen koos de Tsjechische student voor een extreme vorm van protest, toen hij in de ochtend van 19 januari 1969 zichzelf met benzine overgoot op de trappen van het Nationaal Museum, zichzelf in brand stak en naar het Wenceslasplein rende. Slechts enkele uren later kwamen ongeveer 200.000 mensen spontaan bijeen voor een demonstratie. Palach werd een martelaarsfiguur van het verzet.

Twintig jaar na de gebeurtenissen werd het Wenceslasplein opnieuw het centrum van protest tijdens de Fluwelen Revolutie. Op het hoogtepunt van de demonstraties kwamen hier eind november 1989 ongeveer 800.000 mensen bijeen om het aftreden van het Politbureau te eisen.

Het bezoek aan de site geeft ons een indruk van wat er gebeurd is, en herinnert ons aan de talrijke sites van historische protesten in Oost-Duitsland, maar ook daarbuiten, die in het netwerk van toekomstcentra in Jena met elkaar zullen worden verbonden.

De verwijzing naar de geschiedenis van Jan Palach werd gemaakt door Vojtěch Kyncl, een historicus die onder meer in Jena heeft gestudeerd en nu medewerker is van de Academie van Wetenschappen in Praag, die deel zal uitmaken van het netwerk van Toekomstcentra. In het voorbereidend gesprek met hem werd duidelijk hoe belangrijk het is om deze verbindingen uit te breiden om ook de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk werk te behouden. In Tsjechië, legt Vojtech uit, is deze vrijheid onlangs massaal bedreigd.

Tekst en foto's: Christian Faludi

Achtergrond van de reis:
https://rathaus.jena.de/de/von-jena-aus-10-laender-10-tagen

Blick vom Wenzelsplatz in Prag auf das Nationalmuseum
Blick vom Wenzelsplatz in Prag auf das Nationalmuseum

Denkmal für Jan Palach und Jan Zajíc, die sich auf dem Wenzelsplatz aus Protest gegen das sozialistische Regime verbrannten
Denkmal für Jan Palach und Jan Zajíc, die sich auf dem Wenzelsplatz aus Protest gegen das sozialistische Regime verbrannten
Blick aus der Kuppel des Nationalmuseums auf den Wenzelsplatz in Prag
Blick aus der Kuppel des Nationalmuseums auf den Wenzelsplatz in Prag