Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Aanvullende informatie over het huidige Corona-situatiebeeld voor Jena

03.12.2020

Nieuwe infecties in verschillende gebieden

De nieuwe gevallen van besmetting deden zich voor in verschillende gebieden. Er werden gevallen gemeld van scholen en kinderdagverblijven, maar ook veel individuele gevallen uit de particuliere sector. Vaak is de infectiebron niet meer te achterhalen.

Contacttracering op basis van geactualiseerde RKI-aanbevelingen

In de gespecialiseerde gezondheidsdienst wordt de bijgewerkte aanbeveling van het Robert Koch Instituut voor het volgen van contactpersonen gebruikt als basis voor de bepaling. Onderzoeken en het traceren van contacten zijn risico-aangepast.

Mogelijk vertraagde levering van quarantainebevelen

Door de enorme werklast die het onderzoek van een zaak met zich meebrengt, kan de levering van quarantainemeldingen worden vertraagd.We moeten hier vragen om geduld en begrip.

Gelieve de regels voor de contactrestrictie in acht te nemen

We doen opnieuw een indrukwekkende oproep: houd je aan alle regels voor het beperken van contact en draag consequent een mond-neushoes in het openbaar.

Let ook op lichte symptomen

Wees je bewust van de milde symptomen die kunnen wijzen op de ziekte van Covid-19. Uit onderzoek van de gespecialiseerde gezondheidsdienst blijkt steeds vaker dat ondanks het optreden van lichte luchtweginfecties, mensen blijven werken en niet afscheiden. Hierdoor bestaat het gevaar dat veel meer mensen (contactpersonen) ongemerkt met het virus besmet raken.