Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Comité Eichplatz steunt aanvraag van Jena

02.09.2022

De Eichplatz-commissie steunt de aanvraag van Jena voor het toekomstcentrum en bereidt een steunbrief voor. Het team dat de aanvraag voor het Future Centre heeft ingediend, was donderdagavond te gast bij de workshopcommissie voor het Eichplatz-gebied. De plannen voor een toekomstig centrum in het stadscentrum van Jena en het daaruit voortvloeiende potentieel voor de verdere ontwikkeling van het Eichplatz-gebied werden gepresenteerd op basis van de gezamenlijk ontwikkelde 10 beginselen en het stadsontwikkelingskaderplan. Aan het eind van het evenement werd het groene licht gegeven voor de plannen voor het toekomstcentrum, en de workshopcommissie zal intensief betrokken blijven bij de conceptie en realisatie ervan.

Christian Gerlitz, hoofd van de dienst stadsontwikkeling, verklaarde: "Ik ben zeer verheugd dat ook de leden van de workshopcommissie de aanvraag van Jena voor het toekomstige centrum voor Duitse eenheid en Europese transformatie (ZET) op het Eichplatz-terrein duidelijk steunen. Met de vestiging van het Future Centre op deze locatie zou worden voldaan aan een van de essentiële punten van de 10 beginselen - het aanbieden van openbaar gebruik, dat voor iedereen gratis toegankelijk is. De waardevolle tips uit de discussie van gisteren hebben weer eens aangetoond hoe belangrijk de workshopcommissie is als bron van ideeën voor het proces van verdere ontwikkeling van het Eichplatz-gebied".