Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Corona - Jena crisisteam roept op tot voorzichtigheid

14.10.2022

Gebruik vaccinaties, binnenmaskers en afstand als bescherming tegen besmetting.

Momenteel neemt het aantal Covid 19-infecties in Duitsland en Jena weer toe. Door het koudere weer komen mensen dichter bij elkaar en lopen dus gemakkelijker infecties op. Bovendien blijven veel infecties onopgemerkt vanwege het koude seizoen. Momenteel is het verloop van de ziekte meestal zeer mild. Toch is het ziekteverzuim en het isolement overal merkbaar, worden steeds meer sociale instellingen getroffen door uitbraken en neemt de bedbezetting in ziekenhuizen toe.

Het crisisteam van de stad Jena roept daarom de bevolking op zich actief te beschermen tegen besmetting. Dit omvat het vrijwillig dragen van maskers binnenshuis en vooral het profiteren van de vaccinatieaanbiedingen tegen de momenteel heersende omicronvariant van het SARS-CoV-2-virus. Dit geldt met name voor mensen ouder dan 60 jaar, verpleeghuisbewoners, personeel van medische instellingen en immuungecompromitteerden .

Actuele vaccinatiemogelijkheden in Jena zijn te vindenop de website van de stad Jena .

Het vaccinatiecentrum van de Thüringse vereniging van wettelijke ziekteverzekeringsartsen in de Grietgasse 6 biedt van woensdag tot en met zaterdag vaccinatieafspraken aan, die viahet Thüringse vaccinatieportaal kunnen worden geboekt.

Burgemeester Christian Gerlitz: "In Jena hebben we de vaccinatiecampagne de afgelopen maanden intensief ondersteund - met succes. Uit de statistieken blijkt dat vooral onze oudere inwoners in Jena de afgelopen Corona-golven veiliger zijn doorgekomen. Daarom mijn oproep: controleer uw vaccinatiestatus en bescherm zo uzelf en uw medemensen!"

Het hoofd van het Corona Crisispersoneel van de stad Jena, Benjamin Koppe, legt uit: "Wij hebben de werkstructuur van het personeel dat zich bezighoudt met de senioren- en zorginstellingen gereactiveerd en gaan nu weer steeds meer met de instellingen in gesprek. Het vaccin, dat inmiddels is aangepast aan de coronavirusvariant Omikron, moet vooral ook de bewoners en het personeel in de bejaardentehuizen optimaal beschermen. Hetdoel moet zijn om eenverpleegkundige noodsituatie en ernstige ziekte onder ouderen tijdensde wintermaanden te voorkomen. "

Het hoofd van de gezondheidsdienst, dokter Enikö Bán, vat de huidige situatie samen: "Een masker voor binnen, afstand houden en vaccineren zijn ook deze herfst de effectieve maatregelen van het uur."

Het Corona-situatiebeeld voor Jena (per 12.10.2022).

In de afgelopen 7 dagen werden 812 nieuwe besmettingen met het SARS-CoV-2-virus door de gespecialiseerde gezondheidsdienst aan het Robert Koch-Instituut (RKI) doorgegeven. Dit komt overeen met een wekelijkse trend van infecties van + 60 %.

Deze stijging bevestigt de landelijke trend (+ 72 % ten opzichte van vorige week). Het aantal ziekenhuispatiënten uit Jena met een positief Covid 19 laboratoriumresultaat bleef stabiel. In heel Thüringen stijgt het cijfer voortdurend.

Door het begin van het griepseizoen en het meestal milde verloop van de Omikron-variant van het virus blijven veel Covid19-infecties onopgemerkt. Daarom moet worden uitgegaan van een hoger aantal besmette personen.

Er zijn uitbraken gemeld bij zes sociale instellingen.

Vorige week hebben de testcentra 245 positieve snelle tests doorgegeven. Deze cijfers worden ook doorgegeven aan het RKI, maar zijn niet opgenomen in de statistieken.

Jena-statistieken per 12.10.2022 (volgens RKI 24 h)

 • Aantal actieve gevallen: 770 (07.10.: 498)
 • waarvan in de afgelopen 24 uur: 134
 • Klinische gevallen: 30* (07.10.: 29)
 • waarvan op de intensive care: 1
 • Incidentie ziekenhuisopname: 0,9 (07.10.: 3,6)
 • Bezettingsgraad van ITS (in heel Thüringen): 8,0 % (07.10.: 7,4 %).
 • Infecties in de afgelopen zeven dagen: 812 (07.10.: 389)
 • Huidige zevendaagse incidentie voor Jena: 734,8 (07.10.: 352,0)
 • Wekelijkse trend: +60
 • Totaal aantal besmettingen sinds 14.03.2020: 43.812
 • Totaal aantal doden: 163
 • Totaal teruggevonden: 42.879

*Inpatiënten uit Jena met een positief Covid 19 laboratoriumresultaat

Kategorie