Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Doe mee aan de online discussie over het herontwerp van Ernst-Abbe-Platz

15.04.2024

De online deelname voor de klimaatvriendelijke herinrichting van de Ernst-Abbe-Platz gaat binnenkort van start. Vanaf 23.04.2024 kunnen alle geïnteresseerden deelnemen op het participatieplatform van de stad Jena om te bespreken hoe de hittehaard van Jena een klimaatoase kan worden. Op het platform is al veel informatie over het project te vinden.

Publieksparticipatie van start met workshop

Publieksparticipatie ging afgelopen vrijdag succesvol van start met een workshop. Ongeveer 50 deelnemers, waaronder studenten, medewerkers van de universiteit, Studierendenwerk Thüringen en het stadsbestuur, maar ook jongere en oudere burgers, kwamen discussiëren en uitwerken welke eisen er aan het gebied worden gesteld. Ernst-Abbe-Platz is tenslotte een van de centrale pleinen in het stadscentrum van Jena en combineert verschillende functies: Het is een verbindingspunt voor het openbaar vervoer, dient als evenementenlocatie en als buitenruimte voor de universiteit. Dagelijks passeren en verblijven er duizenden voetgangers en studenten. De eisen waarmee rekening moet worden gehouden bij het herontwerp zijn navenant divers.

Het volledig afgesloten plein is een van de heetste plekken van de stad en tegelijkertijd een gebied waar veel gebruik van wordt gemaakt, benadrukte burgemeester en afdelingshoofd Christian Gerlitz in zijn inleiding. Er was geen twijfel over mogelijk dat hier iets moest gebeuren.

"Ernst-Abbe-Platz is een van de belangrijkste openbare pleinen in het centrum van Jena. Duizenden burgers passeren en vertoeven er elke dag. Een herontwerp moet daarom aan zoveel mogelijk eisen voldoen. Ik zou het dan ook geweldig vinden als zoveel mogelijk burgers betrokken worden bij het proces. Het resultaat ligt echter nog helemaal open," zei Gerlitz, die iedereen bedankte voor de grote belangstelling voor de workshop.

Lars Liebe, hoofd Stadsontwikkeling, blikte eerst terug en schetste de ontwikkeling van het plein, dat in 1911 begon als het fabrieksterrein van de belangrijkste Zeiss-fabriek. In de loop der decennia heeft de buurt enorme veranderingen ondergaan. Na het wegtrekken van de industrie werden hier de Goethe Gallery, een ondergrondse parkeergarage, collegezalen en de kantine gebouwd. Ook werden hier sculpturen van de kunstenaar Frank Stella geïnstalleerd.

In drie groepen bespraken de deelnemers vervolgens de problemen en mogelijkheden van het plein en formuleerden ze behoeften en eisen voor het herontwerp. Innovatieve vergroening, actief gebruik van regenwater, waterpartijen, lichtkunst, verplaatsing van de ingangen van de parkeergarage, verplaatsbare zitplaatsen, duidelijke paden, verticaal design en vooral "meer groen" - uit de vele constructieve suggesties bleek duidelijk hoe verschillend het gebruik en dus de eisen van het plein zijn. Vervolgens werden alle resultaten samengevoegd. Met behulp van een puntensysteem konden de deelnemers aangeven wat zij de belangrijkste eisen vonden.

Online deelname begint

De resultaten van de workshop worden gepubliceerd op het participatieplatform van de stad. Hier kunnen ze van 23/04/2024, 14:00 tot 12/05/2024, 24:00 geëvalueerd en becommentarieerd worden. Meer actuele informatie over het project zal in de toekomst ook aan het platform worden toegevoegd.

Resultaten worden opgenomen in de planning

De resultaten van de inspraak worden samen met de eisen van de financierende instantie in de planning opgenomen. Een belangrijk aspect van de verbouwing is een aan het klimaat aangepast ontwerp. Hiervoor ondersteunt de federale overheid de verbouwing in het kader van het financieringsprogramma "Aanpassing van stedelijke ruimten aan klimaatverandering" met een totaalbedrag van ongeveer 6,3 miljoen euro. Deze financiering van 85 procent van de verbouwingskosten is bedoeld om de huidige hittehaard te veranderen in een nieuwe klimaatoase in de stedelijke ruimte van Jena.

De achtergrond

De 10.000 vierkante meter grote Ernst-Abbe-Platz fungeert als campus van de Friedrich Schiller Universiteit en is daarom een centrale communicatieruimte voor studenten. Tegelijkertijd combineert het plein in het stadscentrum een grote verscheidenheid aan functies, zoals wetenschap, onderwijs, gezondheid, winkelen, administratie en gastronomie. De voetgangersfrequentie wordt verder verhoogd door het eindpunt van een tramlijn en de uitgangen van de ondergrondse parkeergarage onder het plein.

Door het verouderde ontwerp van het plein, de voortdurend toenemende gebruiksdruk en de toenemende hitte in de binnenstad voldoet het gebied niet meer aan de eisen van moderne, binnenstedelijke pleinen. Daarom vindt er een fundamentele herinrichting plaats. Een bijzondere uitdaging vormen de ondergrondse parkeergarages direct onder het plein, die slechts een beperkt draagvermogen hebben. Dit betekent dat het slechts in zeer beperkte mate mogelijk is om op grote schaal grond aan te vullen of bomen te planten.

Eerdere plannen voor de herinrichting

In 2012 werd een wedstrijd uitgeschreven voor het herontwerp en de upgrade van Ernst-Abbe-Platz. In totaal werden 18 inzendingen van lokale, nationale en internationale planbureaus ingediend bij de jury. Uit deze inzendingen werden drie plannen bekroond. Twee inzendingen werden erkend voor hun uitstekende details. Door de moeilijke budgettaire situatie en het daaruit voortvloeiende gebrek aan financiering konden de plannen niet worden gerealiseerd.

Kategorie