Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Ernst-Abbe-Platz: Warmtehotspot wordt aantrekkelijker

26.03.2024

Burgemeester dr. Thomas Nitzsche heeft vandaag een subsidie voor de klimaatvriendelijke verbouwing van de Ernst-Abbe-Platz in ontvangst genomen uit handen van Elisabeth Kaiser, parlementair staatssecretaris bij het federale ministerie van Volkshuisvesting, Stedelijke Ontwikkeling en Bouw. Met de 6,3 miljoen euro uit het federale programma "Aanpassing van stedelijke ruimten aan klimaatverandering" neemt de federale overheid 85% van de verbouwingskosten voor haar rekening. Dit is de op één na hoogste financiering in deze tranche.

"Met het financieringsprogramma dat in 2020 door de Duitse Bondsdag is gelanceerd voor de 'Aanpassing van stedelijke ruimten aan klimaatverandering', ondersteunen we het klimaataangepaste ontwerp van Ernst-Abbe-Platz in Jena. Het plein, dat in de jaren 1990 werd ontworpen, is een van de belangrijkste open ruimtes in het stadscentrum, maar kan zijn rol niet langer vervullen vanwege de klimatologische omstandigheden en het ontwerp van het plein. Ik ben daarom erg blij dat we in totaal 6,375 miljoen euro aan financiering voor dit project beschikbaar kunnen stellen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van dit centrale plein. Op deze manier kan een van de warmste en drukste plekken in het stadscentrum worden omgevormd tot een nieuwe klimaatoase in de stedelijke ruimte van Jena",

aldus Elisabeth Kaiser, parlementair staatssecretaris bij het federale ministerie van Volkshuisvesting, Stedelijke Ontwikkeling en Bouw.

Burgemeester Nitzsche was verheugd dat het plein nu op een eigentijdse en aan het klimaat aangepaste manier kan worden heringericht.

"Ernst-Abbe-Platz is een hotspot voor hitte in Jena. We willen de verblijfskwaliteit in alle opzichten verbeteren, wat nu mogelijk is dankzij de federale financiering."

Publieke inspraak

Het plannings- en inspraakproces begint nu samen met de Friedrich Schiller Universiteit. Dr. Thomas Nitzsche gebruikte de overhandiging van de financiering ook om burgers uit te nodigen om deel te nemen aan het participatieproces. Alle geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om in een vroeg stadium hun ideeën, suggesties en opmerkingen kenbaar te maken.

Een eerste workshop vindt plaats op 12 april 2024 van 17:00 tot ca. 20:00 uur in collegezaal 5 van de Friedrich Schiller Universiteit. Hier worden de verschillende eisen van omwonenden, gebruikers en bezoekers van het plein uitgewerkt, besproken en geëvalueerd. Voor iedereen die het evenement niet kan bijwonen, biedt het participatieplatform van de stad Jena ook de mogelijkheid om na de workshopdatum online deel te nemen aan de discussie.

In de periode van 23/04/202414:00 tot 12/05/2024 24:00 kunnen de resultaten geëvalueerd en becommentarieerd worden. Actuele informatie over het project zal in de toekomst ook hier gepresenteerd worden.

Kategorie