Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Gespecialiseerde gezondheidsdienst kan niet langer een volledige tracering van contacten garanderen

22.12.2020

In de afgelopen 24 uur zijn 92 nieuwe SARS-CoV-2 virusinfecties gemeld bij de Gezondheidsdienst. Dit is het hoogste dagelijkse cijfer sinds het begin van de pandemie in maart 2020. Als gevolg daarvan kunnen niet alle contactpersonen van positief gemelde gevallen nu persoonlijk worden benaderd door het ministerie van Volksgezondheid. Mensen die positief getest zijn, worden gevraagd om actieve hulp. Alle personen met wie contact werd gemaakt vanaf 48 uur voor het optreden van de symptomen moeten worden ingevuld in een formulier. Dit geldt met name voor gesprekssituaties langer dan 15 minuten en dichter dan 1,5 meter. Deze personen moeten dan 14 dagen in quarantaine worden geplaatst.

Zodra de situatie onschadelijk is gemaakt, kunnen de officiële quarantainebevelen worden doorgestuurd. Dit is op dit moment echter niet mogelijk. De bevolking van Jena wordt gevraagd deze procedure te ondersteunen.

"We vragen de Jena-bevolking: bescherm jezelf en je geliefden. En zo moeilijk als het voor ons allemaal is: vermijd de sociale contacten tijdens de vakantie zoveel mogelijk en houd rekening met de geldende contactbeperkingen van twee huishoudens. De openbare gezondheidsdiensten zijn al enorm overbelast. Een verdere toename van het aantal gevallen als gevolg van de vakantie zal hoge kosten voor mensenlevens met zich meebrengen".

Zo is de aantrekkingskracht van het Jena-crisisteam onder leiding van Benjamin Koppe en van burgemeester Dr. Thomas Nitzsche, burgemeester Christian Gerlitz en Eberhard Hertzsch, waarvoor ook zeker is:

"De Vrijstaat lijkt niet opgewassen tegen de strijd tegen de coronapandemie tot nu toe. Sinds de herfstvakantie is Jena herhaaldelijk gewaarschuwd voor het massaal voorkomen van een tweede golf. In verschillende brieven aan de deelstaatregering werden consistente maatregelen geëist. Afdelingshoofd Koppe benadrukt: "Voor de aarzelende uitvoering moet nu de prijs worden betaald: Op één na hoogste besmettingsgraad van alle deelstaten, hoogste sterftecijfer van Covid-patiënten in Duitsland. En verder worden de gemeenten zelfs gehinderd in hun pogingen om de pandemie in te dammen."

Burgemeester Gerlitz gaf commentaar:

"Terwijl de incidentie in Thüringen op het punt staat de 300 te overschrijden, blijft het de onafhankelijke steden en provincies bijvoorbeeld verboden om strengere regels voor de noodopvang in kinderdagverblijven uit te vaardigen.In het algemeen kan het populair zijn om niet meer regels op te leggen aan mensen, vooral rond Kerstmis. Het is zeker niet verantwoordelijk."

"We begrijpen totaal niet waarom de Vrijstaat er bijna twee maanden over doet om de federaal verplichte optie om vrijwillige sneltesten voor bezoekers aan verzorgingshuizen aan te bieden, te implementeren. Om de verpleeghuizen met de hoge incidentiewaarden in Thüringen te beschermen, vertrouwt Jena daarentegen op de weg die in veel deelstaten is afgelegd om alle bezoekers consequent te testen", onderstreept directeur Sociale Zaken Hertzsch.

Burgemeester Thomas Nitzsche onderstreept:

"De situatie wordt alleen maar erger in het hele land. De lokale gezondheidskantoren zijn niet alleen permanent overbelast, maar ze kunnen de verdere verspreiding van het virus gewoonweg niet in real time aan. Ook vinden wij de strategie van de Vrijstaat om de vaccinatiecentra op kleine schaal op te zetten niet geschikt voor het starten van grootschalige vaccinaties zodra het vaccin op grote schaal beschikbaar zal zijn".

Burgemeester Nitzsche en burgemeester Gerlitz doen samen een beroep op de minister-president om na zijn lange stilzwijgen nu des te vastberadener op te treden.

"In Saksen wordt, gezien de cijfers, erkend dat het roer nu alleen nog met drastische maatregelen en brede public relations kan worden omgedraaid. In Thüringen blijven we echter een blokkade van de ministeriële bureaucratie ervaren tegen meer consistente gemeentelijke inspanningen. Dit is waar de minister-president moet ingrijpen."