Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Gezamenlijke operatie opgericht door Jenaer Nahverkehr en JES Verkehrsgesellschaft

08.04.2024

Persbericht van Jenaer Nahverkehr en JES Verkehrsgesellschaft:

Jenaer Nahverkehr en JES Verkehrsgesellschaft zijn gefuseerd tot een gezamenlijke onderneming op 1 april 2024. De ondernemingsovereenkomst over een verzoening van belangen en een sociaal plan werd gezamenlijk ondertekend met de ondernemingsraden van beide bedrijven en trad in werking met de oprichting van de gezamenlijke operatie. Hoewel beide bedrijven formeel onafhankelijk blijven, zullen ze in de toekomst als één bedrijf worden geleid.

"De nieuwe gezamenlijke operatie maakt het mogelijk om een gestandaardiseerd mobiliteitsconcept te creëren voor het vervoersgebied Jena / Saale-Holzland met de drie hoofdpijlers stadsbus, regionale bus en tram. Synergie- en schaaleffecten kunnen zo nog beter worden benut," zegt Thomas Nitzsche, burgemeester van de stad Jena, over de joint venture.

Districtsbestuurder Andreas Heller voegt hieraan toe: "Het gezamenlijke openbaar vervoersysteem is een van de beste voorbeelden van onze goede samenwerking tussen de stad en het district. Nu is het zaak om een duurzaam effect te bereiken voor alle partijen en, bovenal, voor de mensen die gebruik maken van bussen en treinen met de nieuw opgerichte gezamenlijke operatie."

Daarbij gaat het vooral om de volgende punten:

Verdieping van de samenwerking: Het doel is een geharmoniseerde operationele samenwerking onder uniform management en een gemeenschappelijk cultureel begrip voor alle medewerkers.

Gestandaardiseerde voorschriften en arbeidsomstandigheden: Er wordt een positieve en ondersteunende werkomgeving gecreëerd door de standaardisatie van collectieve onderhandelingen en bedrijfsregels.

Gezamenlijke ondernemingsraadstructuur: Voorlopig blijven beide OR-organen bestaan om recht te doen aan de verschillende locaties en medewerkers.

Versterking van de aantrekkelijkheid van de locatie: Verbeterde arbeidsvoorwaarden en samenwerking zullen de aantrekkelijkheid van beide locaties vergroten.

Gezamenlijk mobiliteitsconcept: Het samenvoegen van de vervoersdivisies moet leiden tot een duurzaam en gestandaardiseerd mobiliteitsconcept voor de regio.

De gezamenlijke operatie draagt ook bij aan de bescherming van het milieu door hulpbronnen te sparen en milieuvriendelijke maatregelen te bevorderen. Door het delen van infrastructuur en het coördineren van het gebruik van voertuigen wordt gestreefd naar duurzaam ondernemen.

"Het openbaar vervoer van Jena en het transportbedrijf JES zijn al sinds het jaar 2022 in een vennootschapsrechtelijke moeder-dochterrelatie. Door de oprichting van de gezamenlijke operatie als logische volgende stap, zijn we nog beter uitgerust voor de toekomst. beter uitgerust voor de toekomst. We willen de mobiliteit van alle inwoners verbeteren en nog beter voldoen aan de behoeften van onze passagiers." zeggen de directeuren van Jenaer Nahverkehrs en JES Verkehrsgesellschaft, Andreas Möller en Steffen Gundermann.

Kategorie