Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Resultaten van de gemeenteraad van 16 november 2022

17.11.2022

De stemresultaten van het openbare gedeelte van de 38e gemeenteraadsvergadering van woensdag 16 november 2022 zijn beschikbaar.

Alle documenten zijn te vinden in het raadssysteem van de stad Jena..

5.

Bevestiging van de notulen van de 36e vergadering van de gemeenteraad van 14.09.2022 - openbaar gedeelte - .

- bevestigd -

6.

Vragenuurtje voor bewoners

7.

Vragenuurtje

8.

- gedaald -

9.

Debat over de grote vraag van de fractie Bündnis 90/Die Grünen over de energiestrategie van de stad Jena
(Vraag van 13.07.22 punt 5 en antwoord van 12.10.22 punt 11)
Indiening: GA/Grüne/06/2022

10.

Ontwerpresolutie van de parlementaire fractie DIE LINKE - Herschikking in de commissies
(wordt later ingediend)
Indiening: 22/1720-BV

- bevestigd -

11.

Ontwerpresolutie CDU-fractie - Herbenoeming commissies
Indiening: 22/1723-BV

- bevestigd -

12.

Voorgestelde resolutie BÜRGER FÜR JENA - Herschikking in de commissies
Indiening: 22/1724-BV

- bevestigd -

13.

Parlementaire fractie Bündnis 90/Die Grünen - Herschikking van de commissies
Indiening: 22/1725-BV

- bevestigd -

14.

Voorgestelde resolutie van de burgemeester - Statuten van de stad Jena over de eerste wijziging van de statuten van de stad Jena betreffende het bijzonder gebruik van openbare wegen van 13.12.2017
(herindiening van 12.10.22 punt 20)
Indiening: 22/1658-BV

- bevestigd -

15.

Voorstel voor een resolutie van de burgemeester - Statuten van de stad Jena over de 9e wijziging van de statuten inzake de inning van bijzondere gebruiksrechten van 13.12.2017
(herindiening van 12.10.22 punt 21)
Indiening: 22/1593-BV

- Amendement van Bündnis90/Die Grünen: bij meerderheid verworpen - bevestigd

- bevestigd -

16.

Ontwerpresolutie van de fracties van de FDP en DIE LINKE - Evaluatie en herziening van de website www.jena.de
(herindiening van 14.09.22 punt 28)
Indiening: 22/1619-BV

- bevestigd door een meerderheid -

17.

Voorstel voor een resolutie van de CDU-fractie en burgemeester en afdelingshoofd Gerlitz - Hitteactieplan voor de stad Jena
(herindiening van 13/14.07.22 punt 33 en 14.09.22 punt 21)
Indiening: 22/1537-BV

- bevestigd door een meerderheid -

18.

Ontwerpresolutie van de fracties Bündnis 90/Die Grünen en burgemeester en afdelingshoofd Gerlitz - Voorlichting aan het publiek over het kappen van bomen
(herindiening van 27.04.22 TOP 30)
Indiening: 22/1402-BV

- unaniem bevestigd -

19.

Voorstel voor een resolutie van de burgemeester - Statuten over de wijziging van de hoofdstatuten
Voorstel: 22/1708-BV

- bevestigd door een meerderheid -

20.

Voorstel voor een resolutie van de burgemeester - Oprichting van een overheidsbedrijf om de gemeentelijke IT te versterken
Voorstel: 22/1689-BV

- bevestigd door een meerderheid -

21.

- Geschrapt -

22.

Voorstel tot besluit van de burgemeester - Jaarrekening 2021 van Stadtwerke Jena GmbH
Indiening: 22/1662-BV

- unaniem bevestigd -

23.

Voorstel tot besluit van de burgemeester - Geconsolideerde jaarrekening 2021 van Stadtwerke Jena GmbH
Indiening: 22/1663-BV

- unaniem bevestigd -

24.

Voorstel voor een besluit van de burgemeester - Besluit van de aandeelhouders van Stadtwerke Jena GmbH over het verlenen van kwijting aan de Raad van Commissarissen van Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH
Indiening: 22/1697-BV

- unaniem bevestigd -

25.

Voorstel tot besluit van de burgemeester - Jaarrekening 2021 van Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH & benoeming van de accountant 2022
Indiening: 22/1666-BV

- unaniem bevestigd -

26.

Voorstel voor een besluit van de burgemeester - Inleiding van een procedure voor de voorbereiding van een ontwikkelingsplan B-Is 10 "Wohnen am Kleinromstedter Weg" (Huisvesting aan de Kleinromstedter Weg)
Voorstel: 22/1291-BV

- bevestigd door een meerderheid -

27.

Voorstel voor een besluit van de burgemeester - Statuut overeenkomstig § 25 lid 1 zin 1 nr. 2 BauGB over het voorkeursrecht voor de aankoop van het terrein "Am Kleinromstedter Weg in Isserstedt".
Indiening: 22/1292-BV

- bevestigd door een meerderheid -

28.

Voorstel voor een resolutie van de burgemeester - Resolutie over de behandeling van de opmerkingen die zijn ontvangen tijdens de deelname aan de vereenvoudigde wijzigingsprocedure B-Gö 07.1 "Jena 21 - Technologiepark Jena Südwest".
Indiening: 22/1569-BV

- unaniem bevestigd -

29.

Resolutie ingediend door de burgemeester - Resolutie over de statuten van het ontwikkelingsplan B-Gö 07.1 "Jena 21 - Technologiepark Jena Zuidwest", opgesteld in de vereenvoudigde wijzigingsprocedure
Indiening: 22/1570-BV

- unaniem bevestigd -

30.

Voorstel van de burgemeester - Resolutie over de start van het projectontwikkelingsplan VBB-Wj-20 "Woonuitbreiding ten noorden van de Karl-Liebknecht-Strasse".
Indiening: 22/1651-BV

- unaniem bevestigd -

Kategorie