Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Resultaten van de gemeenteraad van Jena

29.06.2023

De stemresultaten van het openbare gedeelte van de 46e gemeenteraadsvergadering op woensdag 28.06.2023.
Alle documenten zijn ingevoerd in het systeem van de gemeenteraad.

Aan het begin de officiële verwelkoming van een delegatie uit Lugoj, Roemenië, in het kader van de van de 40e verjaardag van de stedenband.

Top Onderwerp Resultaat
1. Notulen van de 43e vergadering van de gemeenteraad op 19.04.23 bevestigd
2. Vragenuur voor vragen aan inwoners
3. Vragenuur
4. Belangrijke vraag van de fractie Bündnis 90/Die Grünen "Jena - gezinsvriendelijke stad! Hoe is het leven hier? ontvangen
5. Belangrijke interpellatie parlementaire fractie DIE LINKE "Situatie in Jena na afloop van de pandemie". aanvaard
6. Voorstel voor een besluit van de burgemeester - uitbreiding van het verbod op veranderingen in het het toepassingsgebied van het bestemmingsplan B-Bu 07 "Gewerbeflächen südlich Lobedaer Straße "Handelsgebieden ten zuiden van de Lobedaer Straße" in het district Burgau
bevestigd
7. Resolutie van de burgemeester - Tweede wijziging van de overeenkomst voor de bouw van ontwikkelingsfaciliteiten in of grenzend aan het het toepassingsgebied van het B-Plan der Innenentwicklung B-Bu 06 "Altes Gut Burgau in het district Burgau bevestigd
8. Besluit van de burgemeester - Besluit inzake de goedkeuring en het ontwerp van het projectgebonden bestemmingsplan VBB-Lo 14 "Wohnbebauung Theobald-Renner-Strasse". unaniem bevestigd
9. Voorstel voor een besluit van de burgemeester - Wijziging van de optiefinanciering van de mittendrin e.V. 2022 - 2025 voor het project ThINKA Jena Winzerla met meerderheid van stemmen bevestigd
10. Voorstel voor een resolutie van de burgemeester - Maatregelen voor de toepassing door de bewoners van de Alliantie #nichtmituns (herindiening van 10.05.23 punt 14 en 07.06.23 punt 11) bevestigd door een meerderheid
24. Ontwerpresolutie van de parlementaire fractie DIE LINKE - wijziging van de tarieven voor lokaal vervoer (herindiening van 10.05.23 TOP 29) verworpen
27. Ontwerpresolutie SPD-fractie - Deutschlandticket ook voor Jenabonushouders bevestigd door een meerderheid
Kategorie