Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Rondetafelconferentie klimaat en milieu gaat derde jaar in

17.09.2021

De "Ronde Tafel Klimaat en Milieu" Jena gaat zijn derde seizoen in. Opgericht tijdens de massale klimaatprotesten in 2019 als een open, regelmatige bijeenkomst, heeft de Ronde Tafel zich in de twee jaar van haar bestaan stevig genesteld in het politieke landschap van Jena. De volgende datum is 21.09. Deze zal uitdrukkelijk bedoeld zijn als introductie voor nieuwe leden. Een voorproefje nemen wordt uitdrukkelijk aangemoedigd! Voorkennis is niet nodig.

De Ronde Tafel komt gewoonlijk op de eerste en derde dinsdagavond van de maand bijeen.

Aanvang: 19.00 uur, Plaats: Christian Gymnasium Jena

"We hebben belangrijke impulsen kunnen geven, vooral bij de ontwikkeling van de maatregelen van de duurzaamheidsstrategie die dit voorjaar is aangenomen", zegt Georg Laube van de Ronde Tafel Klimaat en Milieu, kortweg RTKU. De RTKU kan haar invloed op het stadsbestuur uitoefenen via de adviesraad voor klimaatbescherming, waarin zij drie stemgerechtigde leden afvaardigt. De adviesraad heeft op zijn beurt het recht om via de bevoegde commissies ontwerpresoluties aan de gemeenteraad voor te leggen - een unieke structuur die rekening houdt met het existentiële belang van klimaatbescherming.

Zo zijn reeds verschillende ontwerp-resoluties ingediend over een breed scala van onderwerpen, van de economie van algemeen belang tot verkeersluwe binnensteden. "Het bestrijden van de klimaatcrisis met de hoogste prioriteit is al twee jaar een resolutie in Jena. Wij zien het als onze taak om deze mooie en juiste formulering constructief te onderbouwen met inhoud en concrete actiemogelijkheden", aldus Reinhard Guthke, lid van de "Ronde Tafel Klimaat en Milieu".

In de resolutie van de gemeenteraad "Jena klimaatneutraal tegen 2035" staat dat de ontwikkeling van het actieplan voor klimaatneutraliteit zal worden uitgevoerd door een planningsbureau met deelname van de adviesraad voor klimaatbescherming. Reinhard Guthke licht toe: "Wij zijn als groep, in samenwerking met de adviesraad, verheugd dat wij aan deze uiterst geëngageerde en dringend noodzakelijke taak kunnen deelnemen. De eerste ideeën zijn geformuleerd, en er is nog volop ruimte voor nieuwe!"

De Ronde Tafel komt tweemaal per maand bijeen voor evenementen die openstaan voor alle belangstellenden. Een vast onderdeel van de bijeenkomsten is ook de nauwe uitwisseling met het stadsbestuur van Jena. "Gemeentelijke klimaatbescherming is een transversale taak. De politiek, het maatschappelijk middenveld en de overheid moeten de handen ineenslaan. Een van de taken van de Ronde Tafel is dan ook de communicatie tussen de klimaatbeschermingsactoren te verbeteren en zo de krachten te bundelen", benadrukt Christian Gerlitz, burgemeester van de stad Jena.

De communicatie tussen de Ronde Tafel en het stadsbestuur is een van de vele taken van de coördinator klimaatbescherming van de stad Jena, Kevin Muschalle-Momberg: "Als motor van de klimaatbeschermingsinitiatieven van de burgermaatschappij in Jena kan de Ronde Tafel Klimaat en Milieu in haar korte bestaan terugkijken op vele successen in de gemeentelijke klimaatbescherming. Samen met het stadsbestuur moet dit in het komende jaar worden voortgezet."

Ook burgers en organisaties maken zich steeds meer zorgen. Katrin Lenk-Mimietz, lid van de "Ronde Tafel Klimaat en Milieu", zegt: "Dit is absoluut in ons belang: wij willen een netwerk vormen, d.w.z. van alle mensen die zich inzetten voor een milieu- en klimaatvriendelijke manier van leven ter plaatse. Met gedeelde kennis en gezamenlijke actie kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Wij nodigen dan ook iedereen die zich zorgen maakt of wil bijdragen aan constructieve oplossingen van harte uit zich bij ons aan te sluiten". Leden van verschillende geëngageerde groepen, zoals milieuverenigingen, het delen van voedsel of de For Future-beweging, komen nu al samen op de RTKU.

Afwijkende data, bijvoorbeeld tijdens feestdagen, en alle andere informatie zijn altijd te vinden op de homepage https://klima-tisch-jena.de .