Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Succesvolle laatste spurt van online deelname aan het fietsplan

30.09.2022

Binnen een maand werden ongeveer 1.200 opmerkingen ingediend in het kader van de tweede online inspraakronde voor het fietsplan Jena 2035+. Met behulp van deze informatie worden de aanbevelingen voor maatregelen nu herzien en de maatregelen geprioriteerd.

Nadat de eerste online deelname aan het fietsplan Jena 2035+ in maart 2022 een volledig succes was, werd ook de tweede deelname uitstekend ontvangen. In deze tweede deelneming werden het netwerk en de eerder ontwikkelde aanbevelingen voor maatregelen gepresenteerd en konden zij worden becommentarieerd en geëvalueerd. In totaal werden 1.200 commentaren en meer dan 8.000 "duimen omhoog" en "duimen omlaag" ontvangen.

Burgemeester Christian Gerlitz is verheugd over de opnieuw bovengemiddelde deelname van de burgers van Jena: "De geëngageerde en voor de enkeling ook tijdrovende deelname toont mij dat er een zeer grote belangstelling bestaat voor goede oplossingen voor het fietsen in Jena. Dit geeft ons in het stadsbestuur rugwind voor de verdere verwerking en voor de daaropvolgende uitvoeringsfase."

Het platform met alle opmerkingen en evaluaties kan nog steeds online worden bekeken: http://www.radforum-jena.de.

Tegelijkertijd vond in het kader van participatiefora overleg plaats met de lokale districtsraden. Hier konden de vertegenwoordigers van de plaatselijke districten rechtstreeks spreken met het planbureau en de verantwoordelijken van de stad Jena.

De feedback wordt nu gebruikt om de aanbevolen maatregelen te concretiseren, aan te passen en te prioriteren. Het fietsplan zal naar verwachting in de zomer van 2023 gereed zijn.

Kategorie