Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Verdere stappen in de hervorming van de controlecentrumstructuur

19.07.2023

Op woensdag 19 juli 2023 kwamen vertegenwoordigers van de Oost-Thuringse regionale controlecentra Gera en Jena bijeen in het stadhuis van Gera. Het belangrijkste doel was om informatie uit te wisselen over de huidige status van het regionale controlecentrum project met het oog op de oprichting van Thüringen-brede locaties die gezamenlijk worden geëxploiteerd met naburige districten of onafhankelijke steden. Bovendien werden verdere stappen bepaald voor de oprichting van een onderwijs- en opleidingscontrolecentrum van de Vrijstaat in Gera. Dit moet tegelijkertijd dienen als testplatform en uitwijklocatie voor heel Thüringen en als dependance van de Staatsbrandweer en Rampenbestrijdingsschool.

"Het feit dat dit belangrijke onderdeel voor de bundeling van gemeentelijke veiligheidstaken voor de hele bevolking van Oost-Thüringen hier in Gera komt te staan, is een belangrijke mijlpaal voor de implementatie van de hervorming van de meldkamerstructuur. We moeten recht doen aan de verantwoordelijke taak voor dit langetermijnproject met verschillende synergie-effecten door het creëren van redundanties en veiligheidsstructuren," aldus Kurt Dannenberg (CDU), burgemeester van Gera en hoofd van de afdeling financiën, veiligheid en burgerdiensten.

Een regelmatige uitwisseling met de verantwoordelijken van het regionale controlecentrum in Jena, die pioniers zijn van een modern centrum voor risicopreventie, is een beslissende bouwsteen voor de planning van het centrum voor risicopreventie in Gera.

Benjamin Koppe (CDU), afdelingshoofd financiën, veiligheid en burgerdiensten van Jena, voegt hieraan toe: "De regionale controlecentra zijn het eerste aanspreekpunt voor de bevolking in geval van nood. Met de hervorming van de meldkamerstructuur wordt in Thüringen een duurzame optimalisering van de kwaliteit van de meldkamers en een verhoging van het veiligheidsniveau van de regionale overheden bereikt. In de afgelopen jaren hebben Jena en Gera consequent doorgewerkt aan het project om op twee locaties een controlecentrum op te zetten met maximale redundantie. Beide steden blijven zich daarom inzetten voor het staatsproject."

Het netwerk van controlecentra in Oost-Thüringen is een succesvol model, want de twee regionale controlecentra in Gera en Jena coördineren momenteel reddingsdiensten vanaf de grond en brand- en hulpoperaties in de vijf Oost-Thuringse districten en in de steden Gera, Jena en Weimar voor meer dan 700.000 burgers met de hoogste veiligheidsnormen en in nauwe coördinatie.

Kategorie