Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Actieplan geluidshinder nu online beschikbaar

24.04.2024

Het actieplan voor geluidshinder van de stad Jena is nu beschikbaar op het milieuportaal online. Het bevat maatregelen om omgevingslawaai - vooral wegverkeerslawaai - te verminderen.

"Ik ben erg blij dat het bijgewerkte actieplan voor geluid nu beschikbaar is. Dit geeft ons een concreet stappenplan voor de uitvoering van maatregelen om omgevingslawaai te verminderen en zo de levenskwaliteit van de burgers van Jena te verbeteren. Hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan het raadplegingsproces en feedback heeft gegeven."aldus burgemeester en afdelingshoofd Christian Gerlitz.

Dit is al de vierde ronde van de geluidsactieplanning, die elke vijf jaar moet worden bijgewerkt. Het is de afgelopen maanden herzien en aangepast. De gemeenteraad heeft het op 21.03.2024 goedgekeurd (Rapport 24/2382-BV) aangenomen. Het is geldig tot 2028.

Publieke inspraak

De Milieudienst van de stad Jena hield bij het opstellen van het plan ook rekening met suggesties van het publiek. Er werden in totaal twee inspraakrondes georganiseerd:

Het eerste deel vond plaats als onderdeel van een online enquête van 13 mei tot 18 juni 2023. Hier kon de bevolking:

  • geluidsoverlast in hun buurt melden,
  • suggesties geven voor geluidsreductie en
  • geluidsreducerende maatregelen voorstellen.

De bevindingen van de enquête, de resultaten van een nieuwe geluidsberekening en de evaluatie van eerdere plannen werden gebruikt om specifieke maatregelen en voorstellen te ontwikkelen om het verkeerslawaai in de stad Jena te verminderen. Deze werden samengevat in het ontwerpactieplan voor geluid en het bijbehorende actieplan.

Beide waren van 17 januari tot 11 februari 2024 beschikbaar voor het publiek en konden becommentarieerd worden. Deze suggesties werden ook verwerkt in de definitieve versie van het geluidsactieplan.

Presentatie over het actieplan voor geluidshinder

Cornelia Bührer en Katrin Seitter van de afdeling Milieubescherming zullen ter gelegenheid van de internationale "Dag tegen lawaai" op 24 april 2024 op de Ernst Abbe Hogeschool Jena een kort inzicht geven in het actieplan tegen lawaai en de resultaten voor Jena. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om de presentaties bij te wonen op de regionale en interdisciplinaire conferentie over het meten van lawaai, de effecten van lawaai en het verminderen of vermijden van lawaai vanaf 13:15 uur in het auditorium van de Ernst Abbe Hogeschool Jena.

Kategorie