Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

"Bespeelbare stad"

24.05.2023

De stad Jena start een praktisch project met teilAuto, een aanbieder van autodelen, om mogelijkheden voor een "Speelbare Stad" te realiseren. Een eerste kick-off vindt plaats in Jena op 31.5.2023.

Wijkconcepten ontwikkelen met gemeenten

Het bedrijf teilAuto heeft voor het concept en het overleg een beroep kunnen doen op stedenbouwkundige prof. Bernhard Meyer van de Protestantse Hogeschool in Darmstadt, die in opdracht van teilAuto wijkconcepten ontwikkelt. Samen met de deelnemende gemeenten en andere partners en sponsors moet een gezamenlijke uitvoering worden gerealiseerd. Het doel is om de resultaten en voorstellen van het door Prof. Meyer ontwikkelde concept te implementeren in een geschikte wijk of scholengemeenschap in Jena.

Eerste onderwijsinstellingen van Jena gewonnen voor samenwerking

Het gebied rond de Westschool (August-Bebel-Straße) of, als alternatief, het gebied rond de Südschule (Döbereinerstraße) werden als geschikte gebieden voor het onderzoek gelokaliseerd en de plaatselijke onderwijsinstellingen werden voor samenwerking gewonnen.
Het gebied is ook bijzonder geschikt omdat hier concrete uitvoeringsmogelijkheden kunnen worden gezien en gecombineerd met de aanstaande reconstructie van de August-Bebel-Straße/Semmelweisstraße/Erfurter Straße.

"Speelbare stad" - Ruimte voor kinderen in de stad

Het concept "bespeelbare stad" is een poging om de openbare ruimte van een stad terug te winnen voor kinderen. Kinderen moeten zich zelfstandig in de stedelijke ruimte kunnen bewegen en tegelijkertijd aantrekkelijk worden gemaakt. Daartoe worden plaatsen die belangrijk zijn voor kinderen (zoals scholen, speelplaatsen) door een netwerk van veilige paden met elkaar verbonden en bovendien met speelobjecten opgewaardeerd, waarbij de kinderen uitgebreid worden betrokken.

Burgemeester Christian Gerlitz is bijzonder verheugd over deze samenwerking, want "de kinderen van onze stad zijn onze toekomst en moeten bij de stadsontwikkeling worden betrokken. Enerzijds versterkt deze vorm van participatie het gevoel van de kinderen voor hun eigen omgeving en hun persoonlijke mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Dit zijn allemaal zaken die belangrijk zijn in een democratie en haar vooruit helpen."

Dit concept is op voorbeeldige wijze gerealiseerd door de stad Griesheim in Hessen. Foto's van de "bespeelbare stad" zijn te vinden op https://www.griesheim.de/bildung-kultur/bespielbare-stadt/.

Kategorie