Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Burgerbegroting 2024: Nu voorstellen indienen

31.05.2024

Alle inwoners van Jena worden uitgenodigd om van 1 juni tot 30 juli 2024 suggesties in te dienen voor het gebruik van de burgerbegroting 2024. Met een overdracht van vorig jaar is er dit jaar iets meer dan 100.000 euro beschikbaar. Ideeën kunnen gemakkelijk online worden ingediend via het participatieplatform mitmachen.jena.de van de stad. Nadat de voorstellen zijn beoordeeld, worden ze in de herfst in stemming gebracht.

In de afgelopen vijf jaar zijn er in totaal 297 voorstellen ingediend voor de burgerbegroting. Daarvan voldeden er 128 aan de criteria en werden in stemming gebracht. In de loop der jaren hebben de inwoners maar liefst 5.792 keer gestemd en 67 projecten geselecteerd voor uitvoering.

"Dit hoge participatieniveau laat zien dat de burgerbegroting in Jena een gewaardeerde traditie is geworden die we graag willen voortzetten. Iedereen die actief wil helpen om Jena vorm te geven, wordt van harte uitgenodigd om ideeën in te dienen," benadrukt burgemeester en hoofd Stadsontwikkeling en Milieu Christian Gerlitz.

Criteria voor een succesvol voorstel

De ingediende ideeën worden voor de stemming in de herfst beoordeeld door het centrale coördinatiebureau voor burgerparticipatie samen met andere afdelingen. Een voorstel is geldig als het voldoet aan de bovengrens van 10.000 euro en het algemene publiek dient. De verbetering moet worden aangebracht in een openbare ruimte of in openbaar toegankelijke gebieden of gratis toegankelijk zijn voor het grote publiek. De resultaten van deze beoordeling worden vóór publicatie besproken door de Adviesraad Burgerparticipatie.

Stemming in het najaar

De voorstellen die aan de eisen voldoen, worden in het najaar in stemming gebracht. Alle inwoners van 16 jaar en ouder kunnen stemmen op hun favorieten voor de burgerbegroting. Stemmen kan online, schriftelijk of in verschillende stembureaus.

Alle belangrijke informatie over de burgerbegroting is te vinden op het online participatieplatform van de stad Jena.

Kategorie