Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

De autoloze zondag gaat vergezeld van talrijke informatiestands

04.10.2021

Op 10 oktober 2021 - zoals besloten door de gemeenteraad - zal in Jena een autoloze zondag plaatsvinden. Tijdens de autovrije zondag zijn de Eichplatz, het Nonnenplan, de Kollegiengasse, de Rathausgasse en de Weigelstraße van 11.00 tot 16.00 uur gesloten voor autoverkeer. Alle bewoners en omwonenden mogen echter in en uit rijden. Gedurende deze periode zal er gratis lokaal vervoer zijn door de hele stad.

Een twintigtal verenigingen en initiatieven zullen informatie verstrekken en bezoekers uitnodigen om mee te doen.

In de gewonnen ruimte zullen talrijke initiatieven van het maatschappelijk middenveld de bezoekers in informatiestands informeren over thema's die verband houden met de verkeersomslag, alternatieve mobiliteit of klimaatbeschermingsmaatregelen.

Burgemeester Christian Gerlitz benadrukt: "Het uitdrukkelijke doel is een gedecentraliseerd evenement dat vooral door burgerbetrokkenheid wordt gedragen. De gewonnen ruimte moet ter beschikking worden gesteld van de burgers en de initiatieven van de civiele samenleving van de stad Jena".

Zo zullen onder meer de Ronde Tafel Klimaat en Milieu, de Algemene Duitse Fietsclub en de Universitaire Sportvereniging (USV) Jena zich op de autovrije dag op de Eichplatz presenteren en ook spannende activiteiten aanbieden. Er komt een oriëntatieloop door het centrum van de stad, een mobiele schans voor skateboards. In het repaircafé kunnen defecte apparaten worden meegenomen en natuurlijk zal er veel informatie over klimaatbescherming te vinden zijn. Het lokale openbaar vervoer van Jena zal ook een e-bus en het tramproject presenteren en testritten aanbieden voor de Evita e-scooters. Aangezien de stemming over de burgerbegroting momenteel aan de gang is, zal er ook een informatiestand zijn waar mensen zich kunnen informeren over de voorstellen die op de agenda staan en hun stem kunnen uitbrengen.

Bewustmaking van het effect van de mobiliteitssector op het klimaat

In 2019 was de vervoersgerelateerde CO2-uitstoot in de stad Jena goed voor 32 procent van de totale energiegerelateerde CO2-uitstoot van de stad. De autovrije dag is daarom ook bedoeld om de aandacht te vestigen op de klimaatgevolgen van de mobiliteitssector en het potentieel van deze sector voor de bescherming van het klimaat. Om de nationale, maar ook de stedelijke doelstellingen inzake klimaatbescherming te kunnen verwezenlijken, is ook in Jena een verkeersomslag nodig. Daarom worden klimaatvriendelijke alternatieven voor het conventionele gemotoriseerde individuele vervoer voorgesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld elektrische scooters en bakfietsen worden getest.

Overzicht van alle stands:

Deelnemers

Onderwerp

JNV

Verkeersschool voor jongeren, vloeroppervlakte 1 bus 12 m; 20 m² voor presentatie van tramproject; aparte baan voor Evita proefrit

Ouders/Wetenschappers voor de Toekomst

Bescherming van het klimaat

Burger-Energie Jena en Thüringen

Informatie over energiecoöperaties en netwerken

Rondetafel klimaat en milieu

Bescherming van het klimaat

Economie van het Algemeen Welzijn (GWÖ)

Informatie stand

Herstelcafé

Presentatie van het Repariercafé; mensen kunnen spullen meebrengen die gerepareerd moeten worden

Psychologen voor Toekomst Jena

Bescherming van het klimaat

Links

Partij (informatiestand)

Open Vergadering Jena

Democratie (kring van stoelen voor gesprekken)

EPD

Partij (informatiestand)

CDU

Partij (infostand)

Initiatief "Thüringer Roll.Laden

Skateboard: mobiele oprijplaten (testbaan), beschermende uitrusting en skateboards

ADFC / Fietsbesluit

Fietsen / Fietsbesluit en fietsquiz

Oriëntatieloop USV Jena

Informatiestand en actieve route door het stadscentrum

Universiteitsgroep Enactus

Tasjes delen

STADTRADELN

Prijsuitreiking 2021

fiets&sneeuw

Fietsenwinkel, informatie, bakfietsen, e-bikes, fietsleasing enz.

Centrale coördinatie Burger - Indiening van geldige voorstellen en gelegenheid tot stemmen
deelname