Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Eerste vergadering van het speciaal comité van de Jena City Council

07.04.2020

Vanwege de bijzondere situatie die door de Corona-crisis is ontstaan, is het "Speciaal Comité voor de handelingsbekwaamheid van de gemeenteraad en zijn comités" vandaag voor het eerst bijeengekomen. Deze werd gevormd door vertegenwoordigers van het stadsparlement. Burgemeester Thomas Nitzsche had de vergadering bijeengeroepen. De bijeenkomst vond plaats in de openbare baden in Jena, rekening houdend met speciale hygiënevoorschriften. Deze omvatten een minimale afstand van 1,5 meter en de verplichte bedekking van de mond en de neus. Bovendien is de commissie slechts twee uur bijeengekomen.

Jens Thomas werd tot voorzitter van de commissie gekozen.

Naast informatie over de huidige situatie in Jena van het personeel voor buitengewone gebeurtenissen, werden er ook dringende wetsvoorstellen besproken en besloten.

Hier zijn de resultaten van de openbare agendapunten:

 • TOP 5: Eindverklaring over de aanschaf van tramvoertuigen
  (zie inzending van TO gemeente van 18.03.2020 TOP 12 - https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/vo0050.php?__kvonr=10198oselect=10960)
  met 10/0/0 werd de indiening aanbevolen aan de burgemeester voor een dringende beslissing
 • TOP 6: Resolutievoorstel burgemeester - aanvulling op de akte van toewijzing van Jenaer Nahverkehr GmbH/Elektrische Aandrijfsystemen-Stadsbus
  (zie inzending van TO gemeente van 18.03.2020 TOP 23 - https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/vo0050.php?__kvonr=10188oselect=10960)
  met 10/0/0 werd de indiening aanbevolen aan de burgemeester voor een dringende beslissing
 • TOP 7: Ontwerp-resolutie burgemeester - Kosten van huisvesting - sluitend concept van geschiktheid
  (Herindiening van de vergadering van de gemeenteraad van 19.02.2020 TOP 27 en TO gemeente 18.03.2020 TOP 11 - https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/vo0050.php?__kvonr=10128oselect=10960)
  Amendement van mevrouw Dr. Jonscher/ DIE LINKE van 03.03.2020 / 13.02.2020 werd niet bevestigd met 2/8/0.
  Aanvullende motie van de parlementaire fractie van de FDP (Dr. Bartsch) van 03.03.2020 is overgenomen door de administratie van het Sociaal Comité (en is door de indiener ingetrokken).
  met 8/0/2 werd de indiening aanbevolen aan de burgemeester voor een dringende beslissing
 • Punt 10.1: Verslag over de financiering van de onafhankelijke uitvoerende instanties door Eberhard Hertzsch
  1. De stad Jena heeft er belang bij om sociale diensten aan te bieden en te leveren volgens het subsidiariteitsbeginsel. De aanbieders van deze diensten zijn een onmisbare factor bij het vervullen van het wettelijke mandaat en het vormgeven van het sociale kader van onze stad. In wederzijds vertrouwen in het gezamenlijk overwinnen van de huidige crisis willen we elkaar steunen in het doel om deze crisis ongeschonden te overleven.
  2. Om in eerste instantie de handelingsbekwaamheid en de liquiditeit van de uitvoerende instanties te garanderen, zal de financiering van de stad voor de uitvoerende instanties van de overeengekomen diensten voor de maanden maart en april eerst worden verstrekt in overeenstemming met de voorgaande maanden.
  3. De eigenaars van hun kant presenteren de huidige status van hun mogelijkheden om diensten te verlenen in het kader van de bestaande algemene uitspraken over de Corona-crisis, in het bijzonder met betrekking tot de inzet van personeel. De instellingen zullen zich inspannen om deze presentaties uiterlijk aan het begin van de 15e week beschikbaar te stellen. Zij moeten naar de respectieve bevoegde gespecialiseerde diensten worden gestuurd.
  4. Voor de nog niet voorziene periode vanaf mei zal de stad Jena alles in het werk stellen om, met medewerking van de staat en de federale overheid, de financieel meest gunstige oplossing voor de samenwerking tussen de stad en de verantwoordelijke instanties vast te stellen en uit te voeren, met inachtneming van het in paragraaf 1 genoemde principe.
  5. De sponsors van hun kant zullen gebruik maken van alle mogelijkheden die de staat en de federale overheid bieden om de kosten tijdens de huidige crisis zo laag mogelijk te houden. Zij zijn van hun kant bereid om de stad op een transparante manier te informeren over hun aanpak.

De volgende vergadering van het comité vindt plaats op woensdag 22 april 2020.