Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Informatie over het testaanbod voor kinderdagverblijven en scholen na de zomervakantie

03.09.2021

Nadat de deelstaat Thüringen gestopt was met het testen op SARS-CoV-2 voor het SARS-CoV-2-virus in de kinderdagverblijven, is het crisisteam van de stad Jena zelfstandig doorgegaan met de financiering van de tests voor de tijd van de zomervakantie. Op die manier kon een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de bescherming tegen infecties in de kinderdagverblijven op een moment dat veel mensen terugkwamen van hun reis. De nog beschikbare tests van deze bestelling (momenteel ca. 7000) kunnen nog door de kinderdagverblijven worden afgeroepen, zodat in de eerste week na de vakantie nog tests mogelijk zullen zijn.

Tijdelijke stopzetting van tests in kinderdagverblijven

Verdergaande financiering van snelle tests door de stad Jena kan niet worden gegarandeerd.

Burgemeester Dr. Thomas Nitzsche zegt: "Wij hebben verschillende malen geprobeerd de deelstaat Thüringen zover te krijgen dat zij haar teststrategie voor kinderdagverblijven en scholen wijzigt. Helaas zonder succes. Op lange termijn kunnen wij de enorme extra financiële last niet alleen aan."

Tot het begin van de zomervakantie konden de gemeenten de voor de snelle tests gemaakte kosten herfinancieren bij de deelstaat Thüringen. Door de plotselinge verandering in de teststrategie van de staat, volgens welke niet langer in een testaanbod in kinderdagverblijven moet worden voorzien, moeten de gemeenten de financiering sinds 1 augustus zelf organiseren. Fof alle kleuters in de stad Jena, twee tests per week zal bijna een kwart miljoen euro kosten over een periode van twee maanden.

Dr Thomas Nitzsche zei: "Wij zijn de afgelopen weken tussenbeide gekomen en hebben ervoor gezorgd dat in de kinderdagverblijven van Jena nog gedurende een beperkte tijd tests konden worden uitgevoerd. Gezien de enorme financiële uitgaven kunnen wij dit aanbod echter niet langer voortzetten. De nieuwe strategie van de staat aanvaardt helaas een verhoogd besmettingsrisico in de Kitas, maar we kunnen dit niet blijven opvangen op gemeentelijk niveau".

Organisatie van proeven op scholen

Volgens informatie van het Ministerie van Onderwijs zal er althans op scholen een veiligheidsbuffer zijn met verplichte tests tijdens de eerste twee schoolweken. Daarna zal een testsysteem op basis van waarschuwingsniveaus in werking treden. Er zullen geen toetsen zijn in het basisniveau. Vanaf waarschuwingsniveau één (7-daagse incidentie boven 35 en hogere ziekenhuisbezetting of bedbezetting op de intensive care) zal tweemaal per week een test worden aangeboden.