Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Jena energiebesparende maatregelen

24.05.2023

De stad Jena maakt een positieve balans op van de in de zomer van 2022 gestarte en met de federale energiebesparingsverordening versterkte energiebesparingsmaatregelen.

  • In de baden van Jena kon ca. 515,9 MWh (ca. 5%) worden bespaard door het zwembadwater en de kamertemperatuur met 2°C te verlagen, de temperatuur van de warmwaterbereiding in de installaties te verlagen van 75°C naar 70°C en de looptijd van elektriciteitsverbruikers (waaronder pompinstallaties en blowers) te verkorten.
  • Om het verbruik in gemeentelijke gebouwen te verminderen, werden ongeveer 140 onderkelderde opslagtanks (warmwaterketels) in overheidsgebouwen ontmanteld. Scholen, kinderdagverblijven en andere sociale voorzieningen werden uitgesloten. Door deze maatregel werd ongeveer 18 MWh energie bespaard.
  • Bovendien werd de kamertemperatuur in alle overheidsgebouwen verlaagd. Kinderdagverblijven, scholen en andere sociale voorzieningen werden eveneens uitgesloten. Dit verminderde het stadsverwarmingsverbruik van het stadsbestuur met 20% (288 MWh).
  • Door het uitschakelen van de straatverlichting in de Stadtrodaer Straße (exclusief kruispunten) kon bijna 180 MWh worden bespaard.

Energiebesparing blijft aan de orde van de dag

De energiecrisis als gevolg van de Russische aanvalsoorlog is nog niet overwonnen.

"Energiebesparing blijft aan de orde van de dag, ook met het oog op het onlangs goedgekeurde klimaatactieplan van de stad Jena", aldus burgemeester Christian Gerlitz.

Sommige maatregelen worden daarom onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen ingetrokken en andere worden gehandhaafd of verder ontwikkeld met het oog op bijzonder positieve besparingseffecten.

Tips voor energiebesparing of actuele ontwikkelingen en hulpaanbiedingen zullen ook in de toekomst op de website www.jena.de/energiekrise worden gepubliceerd .

De volgende energiebesparende maatregelen zullen worden voortgezet

a.) binnen het stadsbestuur en de gemeentelijke bedrijven

gedemonteerde warmwaterketels: De Arbeidsomstandighedenverordening (§ 4.1 Sanitaire ruimten) bepaalt dat warm water alleen wordt verstrekt wanneer dat nodig is. De noodzaak wordt bepaald door de werkgever in het kader van de risicobeoordeling. Op grond van de bepaling inzake ontmanteling (behalve in de gezondheidsdienst) mogen oude ketels uit energiebesparings- en kostenoverwegingen niet opnieuw worden geïnstalleerd.

Voortdurende controle van energiebesparende maatregelen: Dit omvat een hernieuwde lediging van de niet-duty structurele eenheden in de administratieve gebouwen tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Zo zouden individuele kantoren kunnen worden verlaagd en dus energie bespaard door tijdig vakanties of langere afwezigheidsperioden aan te geven.

Airconditioning van kamers in de zomer: Deze moet worden verhoogd tot 27°C in plaats van de huidige 24°C.

Voorbereide noodmaatregelen: Deze blijven van kracht bij een tekort aan gas in de komende stookperiode.

b.) in het stedelijk gebied van Jena

Uitschakelen van de straatverlichting in de Stadtrodaer StrasseWegens het grote besparingspotentieel, de geringe belasting van de burgers en het ontbreken van negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid zal de maatregel in gewijzigde vorm worden voortgezet. In de toekomst zal de verlichting in de nachtelijke uren tussen 23.00 en 5.00 uur worden uitgeschakeld.

De volgende energiebesparende maatregelen worden voorlopig ingetrokken:

a.) binnen het stadsbestuur en de gemeentelijke bedrijven

Kamertemperatuur in gemeentelijke gebouwenMet het verstrijken van de Energiebesparingsverordening is de kamertemperatuur opnieuw verhoogd. Een hernieuwde verlaging van de temperatuur in de komende stookperiode zal niet preventief plaatsvinden, maar alleen op basis van de huidige verordeningssituatie. Secundaire ruimten in gebouwen moeten ook in de toekomst regelmatig van verwarming worden uitgesloten.

b.) in het stedelijk gebied van Jena

Verlichting van representatieve gebouwen: De verlichting werd reeds op 29.07.2022 uitgeschakeld. Gezien de huidige situatie is verlichting weer mogelijk, onder voorbehoud van een evaluatie van de specifieke verlichtingstijden.

Verlichting van infrastructuurvoorzieningen bevindt zich reeds op een zeer hoog rendementsniveau, zodat grote uitbreidingen alleen tegen aanzienlijke financiële kosten haalbaar zouden zijn. Kommunalservice Jena blijft zich bij nieuwbouw en onderhoud richten op de voortdurende optimalisering van de voorzieningen.

Temperatuur van het zwembad bij GalaxSea Jena: De watertemperatuur werd weer op de oorspronkelijke waarde gebracht.

Geen significante toename van stroomstoringen in Jena

Na overleg in het crisisteam hebben zowel de gemeentelijke instellingen als de woningbouw via verschillende kanalen informatie verstrekt over de mogelijkheden om energieschulden en energiestoringen te voorkomen. Daarbij verwezen zij naar adviesaanbiedingen, stelden zij verhogingen van het budget voor en informeerden zij over de mogelijkheden van een vermijdingsovereenkomst. In het algemeen is het aantal energieafsluitingen niet significant gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De effecten van de energiecrisis zouden echter in de loop van 2023 of in de eerste helft van 2024 kunnen toenemen, aangezien de prijsstijgingen nu pas doorwerken bij de eindverbruikers of de energierekeningen voor 2022 en 2023 worden opgesteld. In dit verband zijn het stadsbestuur en Stadtwerke Jena overeengekomen de ontwikkeling voortdurend te volgen om zo nodig tijdig te kunnen reageren.

Bovendien is overname van de energieschuld door het Corona- en Energiehulpfonds mogelijk. Aanvragen en een checklist zijn te vinden op de website www.jena.de/energiekrise - Schuldnerberatung.

Kategorie