Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Omleiding van het verkeer in de Knebelstraße

12.06.2023

Sinds ongeveer 8.30 uur op 12.6.2023 is er in de Knebelstraße een samenscholingsactie van zes personen die de straat blokkeren. De ordehandhavers van de stad Jena zijn ter plaatse. In strijd met de in de wet op de assemblee vastgelegde meldingsplicht is deze bijeenkomst niet bij de assemblee-autoriteiten gemeld. De bijeenkomst, waarvoor de stad geen toestemming had gegeven, werd bevolen tot 14.00 uur te blijven staan. De achtergrond hiervan is dat het niet melden van een bijeenkomst geen wettelijke basis is voor een verbod of onmiddellijke ontbinding van de bijeenkomst. Daarvoor zijn meer omstandigheden nodig, bijvoorbeeld een beginnende onrust door gewelddadigheden. Van een dergelijke situatie is ter plaatse geen sprake.

Het verkeer wordt omgeleid via de Grietgasse en de Paradiesstraße. Hulpdiensten kunnen op deze locatie passeren.

Kategorie