Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Ontwikkeling Eichplatz staat voor laatste beslissende horde

17.04.2024

Tijdens de komende dubbele zitting volgende week kan de gemeenteraad van Jena eindelijk de weg vrijmaken voor de ontwikkeling van bouwplaats A van het Eichplatz-gebied. Het besluit over de afweging, het bijbehorende besluit over de uitvoeringsovereenkomst en het besluit over de statuten worden dan in stemming gebracht. De besluiten vormen de voorwaarde voor de bouwvergunning. De eerste raadpleging vindt morgen, donderdag 18 april 2024, plaats in de Commissie stadsontwikkeling en milieu.

Burgemeester Dr. Thomas Nitzsche ijvert voor een positief besluit:

"De Eichplatz is niet zomaar een plein in Jena: door zijn centrale ligging en ook door zijn geschiedenis ligt het plein veel burgers na aan het hart. Daarom is de belangrijke rol van het burgeratelier en de vertrouwensvolle samenwerking met STRABAG Real Estate als projectontwikkelaar des te belangrijker in dit grote project. Zodra de planningsaanvraagprocedure met succes is afgerond, kan eindelijk worden uitgevoerd wat goed is voor Jena: een sterke revitalisering van het stadscentrum, met nieuwe flats en kantoren, aantrekkelijke winkels, cafés en restaurants. En daartussen open en tastbare ruimtes die uitnodigen om te blijven hangen."

STRABAG Real Estate is van plan om drie opvallende hoogtepunten te bouwen op bouwlocatie A, die grenst aan het winkelcentrum Neue Mitte met de Jentower. Op een totale bruto vloeroppervlakte van 30.000 m² moeten een woontoren van 20 verdiepingen, een kantoorgebouw van 14 verdiepingen en nog eens een woongebouw van 10 verdiepingen verrijzen. Op de begane grond zijn winkels en commerciële ruimten gepland die de buurt tot leven zullen brengen.

Uitstekende publieke participatie

Christian Gerlitz, burgemeester en hoofd stedelijke ontwikkeling, benadrukt het grote belang van publieke participatie in dit project:

"Het bouwen van drie high points op bouwplaats A is een van de criteria die voortkwamen uit de intensieve en enorm uitgebreide publieksparticipatie voor de ontwikkeling van de Eichplatz. Een idee dat enkel kon ontstaan dankzij de jarenlange betrokkenheid van de burgers, wat uniek is in Thüringen. De Eichplatz is dus een schoolvoorbeeld van succesvolle participatie. Het toont aan dat zelfs in moeilijke omstandigheden zeer goede oplossingen kunnen worden gevonden met een breed draagvlak als de bevolking er intensief bij wordt betrokken."

De burgerparticipatie begon al in 2015 met de oprichting van een burgerwerkplaats. Dit comité - bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, de administratie en de politiek - stelde 10 principes op voor de ontwikkeling van de Eichplatz, waarmee rekening werd gehouden in de kaderplanning. Sindsdien vinden er regelmatig bijeenkomsten van de workshopcommissie en openbare evenementen plaats.

Verdere stappen

"Wanneer de gemeenteraad een besluit heeft genomen, zullen we natuurlijk ons deel van de verantwoordelijkheid voor het bouwproject blijven nemen. We zouden het geweldig vinden als we dit zeer bijzondere project in het hart van Jena kunnen realiseren," zegt Marc Schreiber, hoofd van STRABAG Real Estate Berlin.

Het is nog niet precies duidelijk wanneer de bouw zal beginnen. Dat hangt af van verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van het huidige hoge renteniveau en de bouw- en materiaalkosten. Dit zijn doorslaggevende indicatoren voor de economische realisatie van het project. Daarom is het juiste moment voor de start van de bouw belangrijk om ervoor te zorgen dat de bouwkosten binnen redelijke grenzen blijven. Voor het komende jaar wordt een aanzienlijke verandering in de rentetarieven verwacht.

Informatie over de volgende stappen en het bouwproject als geheel zal vanaf mei 2024 beschikbaar zijn op de projectwebsite van STRABAG Real Estate.

Achtergrondinformatie

De huidige resoluties

De besluiten die nu door de gemeenteraad worden besproken zijn het besluit tot afweging, het besluit over de uitvoeringsovereenkomst en het besluit over de statuten:

  • Het afwegingsbesluit (24/2339-BV) gaat over de suggesties die zijn binnengekomen tijdens de openbare raadpleging. Er waren 14 brieven van het publiek. Daarnaast hebben 35 autoriteiten of andere openbare instanties opmerkingen ingediend. Alle ontvangen suggesties en opmerkingen werden onderzocht en tegen elkaar afgewogen met betrekking tot openbare en particuliere belangen. Deskundigenrapporten werden ook geactualiseerd. Naast zuiver redactionele aanpassingen werden ook inhoudelijke tegenstrijdigheden gecorrigeerd. Daarnaast maakten tussentijdse wijzigingen in DIN-normen en neerslagkansgegevens aanpassingen noodzakelijk.
  • Met de resolutie over de uitvoeringsovereenkomst (24/2340-BV) keurt de gemeenteraad een contract met STRABAG goed. In dit contract worden onder andere tijdschema's, maar vooral de overname van de kosten vastgelegd. In de overeenkomst verplicht STRABAG zich er als projectontwikkelaar bijvoorbeeld toe om de kosten voor de ontwikkeling en de ingebruikname van alle noodzakelijke plannings- en expertdiensten op zich te nemen. Bouwgerelateerde maatregelen zoals grondwatercontrole en bescherming van bomen zijn ook inbegrepen.
  • Deze twee besluiten moeten worden genomen vóór het besluit over de statuten (24/2341-BV) moet worden goedgekeurd. De reden hiervoor is dat de gemeenteraad door het goedkeuren van het besluit over de statuten het project- en ontwikkelingsplan als statuut vastlegt. Dit maakt het projectgebonden ontwikkelingsplan geldig. Als het State Administration Office geen bezwaren heeft en de officiële aankondiging is gedaan, is de volgende fase van het project het verkrijgen van een bouwvergunning.

Het project op bouwplaats A van de Eichplatz

Het bouwproject dat aan STRABAG Real Estate Berlin werd toegekend, voorziet drie opvallende hoogtepunten. Op een totale bruto vloeroppervlakte van 30.000 m² worden een woontoren van 20 verdiepingen, een kantoorgebouw van 14 verdiepingen en nog een woongebouw van 10 verdiepingen gebouwd. Alle gebouwen krijgen winkel- en commerciële ruimtes op de begane grond en brengen de buurt tot leven.

In de loop van het goedkeuringsproces werd het project verder ontwikkeld binnen de grenzen van het gespecificeerde kaderplan, aangezien herhaalde planningen en inspecties soms nodig waren tijdens het lopende proces. Er werd bijvoorbeeld een tweede ondergrondse parkeerlaag met in totaal 175 parkeerplaatsen toegevoegd - niet in de laatste plaats vanwege het nu grotere aantal van 148 appartementen in de buurt. En de noordelijke kantoortoren is ook afgeweken van de oorspronkelijke ontwerpen ten gunste van een betere verlichting van de naburige gebouwen door middel van nissen.

Mijlpalen tot nu toe voor de locatie Eichplatz, bouwzone A

De projectontwikkelaar STRABAG Real Estate GmbH kwam als winnaar uit de bus bij de selectieprocedure van investeerders in twee fasen voor de ontwikkeling van bouwplaats A (bestaande uit de percelen A, B en C-West) in het Eichplatz-gebied.

Hieraan ging vanaf 2015 een zeer intensief participatieproces vooraf voor de herinrichting van dit gebied, dat meerdere jaren duurde en uniek was in Thüringen.

Het hele proces is uitgebreid openbaar gedocumenteerd:

In de herfst van 2020 informeerde het rapport 20/0567-BE "EichplatzAreal - ontwikkeling in het verleden en in de toekomst" de politieke instanties en het publiek uitvoerig over het in 2015 gestarte participatieproces en de daaropvolgende selectieprocedure van de investeerder vanaf 2018.

In november 2020 werd de koopovereenkomst tussen de stad Jena en STRABAG Real Estate GmbH voor de percelen A, B en C-West notarieel bekrachtigd.

In februari 2021 besloot de gemeenteraad om een procedure te starten voor het opstellen van een projectgerelateerd ontwikkelingsplan "EichplatzAreal - Baufeld A", nadat STRABAG Real Estate GmbH eerder een aanvraag voor initiatie had ingediend zoals overeengekomen.

In november 2023 keurde de gemeenteraad van Jena het ontwerpplan goed. Daarop volgde de openbare presentatie van het projectgerelateerde ontwikkelingsplan voor bouwplaats A van het Eichplatz-gebied. De documenten konden van 8 december 2023 tot 18 januari 2024 worden ingezien op Am Anger 26 en digitaal. Er was ook een informatiebijeenkomst voor het publiek op
09.01.2024.

Kategorie