Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Op zoek naar bemiddelaars en sponsors voor nachtcultuur

25.04.2024

Een jonge stad als Jena heeft 's avonds ook culturele evenementen en openluchtfeesten nodig. Tegelijkertijd hebben de inwoners recht op een rustige en veilige nacht. In de toekomst zal de zogenaamde vertegenwoordiger van de nachtcultuur optreden in dit conflictgebied. Tijdens zijn laatste vergadering keurde de gemeenteraad de ontwerpresolutie goed voor het creëren van een staffunctie voor deze taak. De financiering van de jaarlijkse 107.000 euro voor personeels- en materiaalkosten wordt gedeeld door de departementen 2 (Financiën, Veiligheid en Burgerdiensten) en 3 (Stadsontwikkeling en Milieu) en het gemeentebedrijf JenaKultur.

Vooral tussen 2020 en 2022 werden 's nachts zeer verschillende groepen naar het Paradiespark getrokken, waar conflicten ontstonden - vooral bij het Rasenmühleninsel, de bowlingbaan en het Glashaus.

"Dat was het startpunt voor een hele reeks activiteiten", zegt veiligheidsfunctionaris Benjamin Koppe.

In juni 2021 werd de stuurgroep Paradies 21 opgericht om alle belangengroepen samen te brengen. Vertegenwoordigers van de overheid en onafhankelijke organisaties en initiatieven wisselden ideeën uit en ontwikkelden nieuwe.

"De diversiteit van de kwesties die Jena moest en moet aanpakken met gezamenlijke inspanning en een rijkdom aan ideeën om een aantrekkelijke woonplaats voor jongeren te blijven, werd snel duidelijk," zegt Koppe.

Onder begeleiding van cultuurwetenschapper Kordula Kunert werden vijf workshops gehouden met alle relevante belanghebbenden. De resultaten zijn verwerkt in het huidige concept voor de vertegenwoordiging van nachtcultuur. De uitdagingen rond nachtcultuur en -economie zijn divers en behoorlijk complex. Het gaat onder andere om recht, orde, stadsontwikkeling, economie, cultuur en sociaal werk.

Vereisten en taken van de nachtcultuurvertegenwoordiger

Een belangrijke vereiste voor de nieuwe functie is daarom het vermogen om te bemiddelen tussen deze verschillende gebieden en conflicten te matigen. Het doel is om de communicatie te verbeteren tussen organisatoren van evenementen, bewoners en administratieve diensten zoals de immissiecontrole en regelgevende instanties. Andere doelstellingen zijn om het subjectieve gevoel van veiligheid te vergroten, de betrokkenheid van jongeren te bevorderen en te ondersteunen en regionaal te netwerken over deze kwesties.

Ook het structureel versterken van het uitgaansleven behoort tot de taken. "Het gaat niet alleen om buitenactiviteiten, maar ook om het bevorderen van het nachtleven binnenshuis," benadrukt Friedrun Vollmer, directeur van JenaKultur. Er bestaat nog maar een fractie van het ooit zo diverse aanbod aan culturele nachtvoorzieningen.

Als universiteitsstad trekt Jena elk jaar talloze jonge mensen aan, van wie velen echter na hun studie weer vertrekken.

"Door de avond- en nachteconomie te versterken en jongeren 's avonds mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de buitenlucht te bieden, kan Jena op de lange termijn aantrekkelijker worden voor deze bevolkingsgroep," benadrukt burgemeester en afdelingshoofd Christian Gerlitz.

Organisatorisch gezien is het de bedoeling om de nieuwe functie van vertegenwoordiger van de nachtcultuur samen met de culturele adviesdienst en het interim-gebruiksbureau Blank te bundelen in een nieuw opgerichte vereniging Kultur.Resonanz.Raum e.V..

Kategorie