Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Prijs voor groene oases in Jena 2024

26.03.2024

Iedereen die ecologisch en esthetisch bijzonder geslaagde groene gevels, daken, balkons, voortuinen, gemeenschappelijke binnenplaatsen en braakliggende terreinen bezit of heeft ontworpen, wordt van harte uitgenodigd zich in te schrijven voor de "Award for Green Oases in Jena". De prijs wordt toegekend aan zowel langdurige als tijdelijke groene ruimten die een externe impact hebben op de stedelijke ruimte.

De prijs is in totaal 2.000 euro waard. In de regel worden meerdere objecten bekroond. De prijsuitreiking vindt dit jaar naar verwachting plaats in de herfst.

Aanmeldingen

Aanvragen kunnen tot 1 september 2024 worden ingediend door particulieren, bedrijven, clubs, verenigingen, planbureaus en architecten die eigenaar zijn van een vergroend object of die in opdracht van een dergelijk object een project hebben opgezet, mits de bij het object betrokken partijen instemmen met deelname.

De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

  • Naam en adres, e-mailadres of telefoonnummer
  • Locatie en gedetailleerde beschrijving van het vergroeningsproject
  • een aantal zinvolle foto's

De aanvraag kan per post of e-mail worden ingediend:

Gemeenteraad van Jena
Afdeling milieubescherming
Lagere natuurbeschermingsinstantie
Am Anger 26
07743 Jena

umweltschutz@jena.de

Waarom een prijs voor groene oases

Groen op en rond gebouwen draagt aanzienlijk bij aan de verfraaiing van ons stadsbeeld. Naast het esthetische aspect is groen in gebouwen van groot belang voor het stadsklimaat en de ecologie. Regenwater wordt vastgehouden, opgeslagen en later weer afgegeven, waardoor in de zomer een evenwichtig microklimaat ontstaat. De bladmassa bindt vervuilende stoffen zoals CO2 en biedt voedsel en habitat voor talloze dieren zoals vogels en insecten. En last but not least heeft de kleur groen een kalmerend en ontspannend effect op ons mensen - groen is een stukje waargenomen levenskwaliteit.

Wettelijke informatie over deelname

Afbeeldingen die bij de aanvraag worden ingediend, kunnen door de stad Jena worden gebruikt in het kader van publicaties over de Green Oasis Award, tenzij hiertegen uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.

Objecten met een onopgeloste juridische status zijn over het algemeen uitgesloten van de award. Dit geldt in het bijzonder voor objecten waarvoor een bouwvergunning nodig is, waarvoor geen vergunningen zijn afgegeven en die niet beschermd zijn als bestaande gebouwen, maar ook voor objecten die het onderwerp zijn van andere lopende bouwregelgevingsprocedures, zoals gebruiksverboden of sloopbevelen.

Kategorie