Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Rapportage over het toekomstig beheer van de Ernst Abbe Stichting

23.04.2024

Verklaring van de stad Jena

We willen u graag informeren over de feiten en een standpunt innemen over de huidige berichtgeving over onze gewaardeerde collega Christian Gerlitz, burgemeester en hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling en Milieu van de stad Jena. In de mediaberichten van de afgelopen dagen en in andere publieke verklaringen wordt beweerd dat Christian Gerlitz op 1 mei 2024 een nieuwe functie aanvaardt als directeur van de Ernst Abbe Stichting. Dit is onjuist. Zoals correct gecommuniceerd door de Stichting, is dit pas gepland na zijn vertrek. In de tussentijd zal de Stichting worden geleid door de Raad van Bestuur en plaatsvervangend algemeen directeuren.

Het is al enkele maanden bekend dat onze collega de mogelijkheid krijgt om in de toekomst in een liefdadigheidsstichting te blijven werken ten behoeve van de stad Jena en werd destijds zeer positief ontvangen door zowel het publiek als de media. Met name de media hebben deze stap destijds als logisch en verstandig bestempeld. Er is geen feitelijke basis om een bestuurswijziging van een stichting zonder winstoogmerk, die zo belangrijk is voor het wetenschappelijke en culturele weefsel van Jena, publiekelijk als twijfelachtig te bestempelen.

Er bestaat absoluut geen twijfel over dat Christian Gerlitz zijn officiële taken in de komende maanden op zijn gebruikelijke betrouwbare manier zal blijven vervullen. We wijzen alle ongegronde veronderstellingen of insinuaties van het tegendeel resoluut van de hand.

De integriteit van ons hoofd Stadsontwikkeling en Milieu staat buiten kijf. Tijdens zijn ambtsperiode heeft hij altijd bijzondere aandacht besteed aan naleving van de regels in het stadsbestuur en in vele andere functies die hij namens en in het belang van de stad heeft vervuld. Zijn inzet voor transparantie, verantwoordingsplicht en ethisch gedrag is voorbeeldig en verdient onze volledige steun en erkenning. Dit zou voor iedereen moeten gelden, vooral tijdens verkiezingscampagnes.

Burgemeester Dr. Thomas Nitzsche

Benjamin Koppe, hoofd van de afdeling Orde & Veiligheid

Eberhard Hertzsch, hoofd van de afdeling Sociale Zaken

Kategorie