Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Resultaten van de gemeenteraad van Jena

10.05.2023

De stemresultaten van het openbare gedeelte van de 44e gemeenteraadsvergadering op woensdag 10 mei 2023:
Alle inzendingen zijn ingevoerd in het systeem van de gemeenteraad: https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/to0040.php?__ksinr=13…

5 Voorstel tot besluit van de burgemeester - opstelling van de lijst van voorgedragen juryleden

- bevestigd; de nummers 9, 77, 105 en 254 zijn niet voorgedragen.

6 Voorgestelde resolutie van de burgemeester - verkiezing van de vertrouwenspersonen voor de verkiezingscommissie voor lekenwethouders.

Er worden vijf vertrouwenspersonen gekozen: Grit Häkanson-Hall, Jens Thomas, Wolfgang Volkmer, Bastians Stein, Dr. Christoph Vietze

Twee plaatsvervangende vertrouwenspersonen werden gekozen: Dr. Matias Mieth, Scania Sofie Steger

Vragenuur

8e debat over de belangrijke vraag van de FDP-fractie over de stand van de digitalisering in Jena (vraag van 22.02.23 punt 5, antwoord van 19.04.23 punt 6)

9. voorstel voor een resolutie van de parlementaire fractie DIE LINKE - herschikking in de commissies (indiening volgt later) Planungsgemeinschaft Ostthüringen (hernieuwde indiening van 14.12.22 agendapunt 17)

- bevestigd -.

10. ontwerpresolutie van de fractie van de FDP - herschikking in de organen

- bevestigd.

11. ontwerpresolutie Bündnis 90/Die Grünen - herschikking in de commissies

- bevestigd -.

11.1 (oorspronkelijk punt 20) Ontwerpresolutie van de fractie Bündnis 90/Die Grünen - Resolutie over de dienstregeling en het tariefconcept voor het spoorwegvervoer op de Saalbahn (herindiening van 19.04.23 punt 28)

- met algemene stemmen bevestigd -.

12. verslag van de burgemeester - uitvoering van de burgerbegroting vanaf 2019

13. ontwerpresolutie van de burgemeester - wijziging van de regelgeving voor de burgerbegroting vanaf 2023

- met algemene stemmen bevestigd -.

14. ontwerpresolutie van de burgemeester - maatregelen inzake de toepassing door de inwoners van de #nichtmituns alliantie

- van de agenda afgevoerd -.

15. ontwerpresolutie van de burgemeester - behoefteplan kinderdagverblijven 2022/23 (herindiening van 22.03.23 punt 18 en 19.04.23 punt 17)

- unaniem bevestigd -.

16. ontwerpresolutie Bündnis 90/Die Grünen - toiletten voor iedereen (herindiening van 14./15.12.22 TOP 50 en 19.04.23 TOP 18).

- unaniem bevestigd -

17. ontwerpresolutie Bündnis 90/Die Grünen - Openbare toiletten op open plekken in Jena (herindiening van 14./15.12.22 TOP 51 en 19.04.23 TOP 19).

- unaniem bevestigd -

18. ontwerpresolutie CDU-fractie - later gebruik van de oogkliniek (herindiening van 22.02.23 TOP 19 en 19.04.23 TOP 20).

- bevestigd bij meerderheid -

19. ontwerpresolutie van de burgemeester - stedenbouwkundig kaderplan Jena Winzerla, actualisering deelgebied Zuid 2023 (herindiening van 19.04.23 TOP 23)

- bevestigd door een meerderheid -

Kategorie