Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Resultaten van de gemeenteraad van Jena

07.06.2023

De stemresultaten van het openbare gedeelte van de 45e gemeenteraadsvergadering op woensdag 7 juni 2023 zijn beschikbaar.

Alle documenten zijn gearchiveerd in het raadssysteem: https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/to0040.php?__ksinr=13565

Ceremonieel en officieel welkom van een delegatie uit Brovary, Oekraïne

1. bevestiging van de notulen van de 42e vergadering van de gemeenteraad op 22.03.2023
- openbaar gedeelte -

2e vragenuur voor inwoners

3e vragenuur

4. belangrijke vraag CDU-fractie over "Eredienst en verenigingen in Jena
Indiening: GA/CDU/06/2023

 • aanvaard

5. actualiteitenuur van de parlementaire fractie DIE LINKE. over huurverhogingen van de Eigenbetrieb
en de gevolgen daarvan voor de situatie van de betrokken verenigingen en instellingen.
betrokken verenigingen en instellingen
Indiening: 23/0012-AS

 • Kennis genomen van

6. voorstel voor een resolutie van de burgemeester - herbenoeming in de Adviesraad Klimaatbescherming
Indiening: 23/2002-BV

 • Met algemene stemmen bevestigd

7. voorstel voor een resolutie van de burgemeester - plaatsvervangende verkiezing van twee plaatsvervangende stemgerechtigde leden van de
stemgerechtigde leden van de Commissie Jeugdzorg
Indiening: 23/1974-BV

 • Met algemene stemmen bevestigd

8. ontwerpresolutie burgemeester - tussentijdse verkiezing van de vertrouwenspersonen voor de jury selectiecommissie
Indiening: 23/2006-BV

 • Petra Teufel (FDP) wordt gekozen met de vereiste 2/3 meerderheid.

9. voorstel voor een besluit Burgemeester - optie promotie witelo e.V. 2023 - 2025
Indiening: 23/1986-BV

 • Unaniem bevestigd

10. voorstel voor een besluit van de burgemeester - EichplatzAreal - Bauffeld B: Voorbereiding van de aanbesteding (concurrentiegerichte dialoog)
Indiening: 23/1989-BV

 • Met algemene stemmen bevestigd

11. ontwerpresolutie van de burgemeester - maatregelen betreffende de bewonersaanvraag van de alliantie #nichtmituns
(Herkansing van 10.05.23 punt 14)
Indiening: 23/1976-BV

 • Van de agenda geschrapt

Ontwerpresolutie van de fractie Bündnis 90/Die Grünen - Veilige bouwplaatsen (herindiening van 14/15.12.22 agendapunt 49 en 10.05.23 agendapunt 21)
Indiening: 22/1780-BV

 • bevestigd door een meerderheid

13. Resolutie ingediend door de fracties DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen en SPD - Gezonde en betaalbare lunches voor kinderen en jongeren in Jena
(hernieuwde indiening van 10.05.23 punt 22)
Indiening: 23/1941-BV

 • bevestigd door een meerderheid

14. ontwerpresolutie van de fracties CDU, SPD, DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen - ondersteuning van actiedagen en evenementen met gratis openbaar vervoer
(Herindiening van 10.05.23 punt 23)
Indiening: 23/1966-BV

 • bevestigd door een meerderheid

15. resolutie ingediend door de parlementaire fractie DIE LINKE - verandering van luchtstromen in Jena (hernieuwde indiening van 10.05.23 punt 26)
Indiening: 23/1983-BV

 • Van de agenda geschrapt

16. Voorstel voor een resolutie van de parlementaire fractie DIE LINKE - Verenigbaarheid van gezins- en ereambten (hernieuwde indiening van 22.03.23 punt 20)
Indiening: 23/1901-BV

 • Van de agenda geschrapt

17. voorstel voor een resolutie van de burgemeester - wijziging van de statuten van de gemeentelijke dienst Jena (hernieuwde indiening van 19.04.23 punt 21)
Indiening: 23/1883-BV

 • Bevestigd met 36 stemmen voor
Kategorie