Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Resultaten van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 29.06.2023

29.06.2023

De stemmingsuitslagen van het vervolg van het openbare gedeelte van de 46e gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 juni 2023.

Alle documenten zijn te vinden in het raadssysteem van de stad Jena .

34e Verslag van de burgemeester - Evaluatie van de resultaten van het werk van de "Stuurgroep Paradies 21 "Stuurgroep Paradies 21" (herindiening van 22.02.23 agendapunt 29, 22.03.23 agendapunt 24, 19.04.23 agendapunt 30, 10.05.23 agendapunt 30 en 07.06.23 agendapunt 26)

- besproken -

35e verslag van de burgemeester - Evaluatie van de ervaringen van de Coronaperiode in de onderwijssector
Evalueren van de ervaringen van de Coronaperiode in de onderwijssector - zorgen voor gelijke kansen (herindiening van 16.11.22 punt 42, 14./15.12.22 punt 58, 22.02.23 punt 27, 22.03.23 punt 25, 19.04.23 punt 31, 10.05.23 punt 31 en 07.06.23 punt 27)

- besproken -

36e Verslag van de burgemeester - Eindverslag over de deelname aan de wedstrijd voor het "Toekomstcentrum voor Duitse eenheid en Europese transformatie
transformatie" (herindiening van 22.03.23 punt 26,19.04.23 punt 32, 10.05.23 punt 32 en 07.06.23 PUNT 28)

- besproken -

Verslag van de 37e burgemeester - Locatieanalyse voor een fietsparkeergarage in Jena (herindiening van 22.03.23 agendapunt 27, 19.04.23 agendapunt 33, 10.05.23 agendapunt 33 en
07.06.23 AGENDAPUNT 29)

- besproken -

38ste verslag van de burgemeester - Geselecteerde resultaten van het werk van de stad Jena in de Jena op het gebied van SGB II (herindiening van 22.03.23 agendapunt 28, 19.04.23 agendapunt 34, 10.05.23 agendapunt 34 en 07.06.23 agendapunt 30)

- besproken -

39e verslag van de burgemeester - balans van de delegatiereis naar de zusterstad Berkeley/USA 2023 (opnieuw ingediend op 19.04.23 punt 35, 10.05.23 punt 35 en 07.06.23 punt 31)

- besproken -

40e verslag van de burgemeester - Onderzoek naar de vraag naar e-mobiliteit/waterstof; gemeenteraad 2019 (hernieuwde indiening van 19.04.23 agendapunt 36, 10.05.23 agendapunt 36 en 07.06.23 agendapunt 32)

- besproken -.

41e verslag indiening burgemeester - Centrale Controle Rapportage per 31.12.2022. (Kwartaalverslag 4/2022) (herindiening van 10.05.23 agendapunt 37 en 07.06.23 agendapunt 33)

- besproken -

42e Verslag van de burgemeester - Omgaan met de energiecrisis in de stad Jena (herindiening van 10.05.23 agendapunt 38 en 07.06.23 agendapunt 34)

- besproken - en
43. Verslag van de burgemeester - Goedkeuring van het begrotingsstatuut en de begroting begroting van de stad Jena voor de begrotingsjaren 2023 en 2024
(herindiening van 07.06.23 agendapunt 35)

- besproken -

11. Ontwerpresolutie van de parlementaire fractie DIE LINKE. en de parlementaire fractie Bündnis 90/Die Grünen - Verenigbaarheid van gezins- en vrijwilligerswerk (herschikking van 07.06.23 agendapunt 35). Verenigbaarheid van gezins- en vrijwilligerswerk (herindiening van 22.03.23 agendapunt 20 en 07.06.23 agendapunt 16)

- bevestigd met een meerderheid van stemmen

12. voorstel voor een resolutie van de burgemeester - wijziging van de statuten van het Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (indiening van 19.04.23, punt 22 en 07.06.23, punt 18)

- bevestigd -.

13. voorgestelde resolutie Burgemeester - Wijziging van het reglement van orde van de gemeenteraad van de stad Jena

- bevestigd

14. voorstel voor een resolutie van de burgemeester - statuut tot wijziging van het hoofdstatuut

- bevestigd - 15.

15. ontwerpresolutie van de parlementaire fractie Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU, FDP, CITIZENS VOOR JENA en burgemeester Gerlitz - Openbare commissievergaderingen
(Herindiening van 19.04.23 punt 27 en 07.06.23 punt 19)

- bevestigd bij meerderheid van stemmen

16. Ontwerpresolutie van de parlementaire fractie DIE LINKE. Uitvoering van het amendement van de ThürKO (Indiening van 19.04.23 punt 26 en 07.06.23 punt 20)

- verworpen door een meerderheid -.

17. voorgestelde resolutie Burgemeester - Prijs voor burgermoed - Benoeming van een lid van de gemeenteraad voor de jury 2023 (hernieuwde indiening van 07.06.23 agendapunt 21)

- bevestigd door een meerderheid -.

18. ontwerpresolutie burgemeester - algemene resolutie over de bestemming van de winst vanaf 2022 voor de BgA van de Eigenbetrieb Kommunalservice Jena
(herindiening van 07.06.23 agendapunt 22)

- unaniem bevestigd - ontwerpresolutie

19. ontwerpresolutie Mevrouw Güngör, de heer Thomas, de heer Häkanson-Hall, de heer Wothly, Dr. Mieth, Dr. Jonscher, de heer Lenkert, mevrouw Flämmich-Winckler,
De heer Wöckel, dr. Lukin, de heer Gliesing, mevrouw König-Preuss, mevrouw Neumann, De heer König, mevrouw Welle - Inlichtingen en inzage in dossiers overeenkomstig § 22, lid 3, zin 4 ThürKO
(hernieuwde indiening van 07.06.23 punt 23)

- bevestigd bij meerderheid van stemmen

20. Ontwerpresolutie van de fracties FDP en BÜRGER FÜR JENA - inkomstenneutrale Onroerendgoedbelasting in Jena (hernieuwde indiening van 19.04.23 punt 25)

- bevestigd met een meerderheid van stemmen

21. voorstel voor een resolutie van de burgemeester - verslag over de ouderen en aanbevelingen voor maatregelen voor de de stad Jena 2023

- met meerderheid van stemmen bevestigd -.

22. ontwerpresolutie van de fractie Bündnis 90/Die Grünen - Leeftijds- en generatievriendelijke en generatievriendelijke stad Jena - meer rekening houden met de behoeften van ouderen
(hernieuwde indiening van 25.01.23 punt 35)

- bevestigd door een meerderheid -.

23. verwezen naar de Commissie financiën
Ontwerpresolutie van de parlementaire fractie DIE LINKE - Opnieuw toetreden tot de werkgeversorganisatie (herindiening van 10.05.23 punt 27)

25. Van de agenda geschrapt
Ontwerpresolutie van de fracties Bündnis 90/Die Grünen, SPD en DIE LINKE. van kleuterscholen in Jena, kwaliteit verbeteren, samen perspectieven ontwikkelen
samen perspectieven ontwikkelen

26. van de agenda gehaald
Voorgestelde resolutie CDU-afgevaardigden - Kansen voor kwaliteit en flexibiliteit in de kinderopvang kinderopvang

28. verwezen naar ten principale bevoegde commissie
Ontwerpresolutie van de parlementaire fractie DIE LINKE - Bijzondere Commissie Salvador-Allende-Platz

29. verwezen naar de Commissie financiën en de Commissie sociale zaken
Ontwerpresolutie van de fracties DIE LINKE en Bündnis 90/Die Grünen - Sponsoring voor MARE*GO

30. verwezen naar de Commissie stedelijke ontwikkeling en milieu
Ontwerpresolutie van de fracties DIE LINKE en Bündnis 90/Die Grünen - Tijdschema en financieringsplan voor de tenuitvoerlegging van het programma MARE*GO 30. Wordt verwezen naar de Commissie stedelijke ontwikkeling en milieu. Financieringsplan voor de tenuitvoerlegging van het klimaatactieplan

31. verwezen naar de hoofdcommissie en de commissie financiën
Ontwerpresolutie van de parlementaire fractie Bündnis 90/Die Grünen - Steun voor Browary

32. verwezen naar commissies
Voorstel voor een resolutie van de fracties van SPD en Bündnis 90/Die Grünen - Aanpassing van de financiering van de gemeenten en maatregelen ter vergemakkelijking van hun werkzaamheden

33. verwezen naar de Commissie financiën en de Commissie sociale zaken
Voorstel voor een resolutie CDU - Versterking van het hospicewerk in Jena

Kategorie