Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Vergadering van de gemeenteraad op 22 november 2023

22.11.2023

De stemresultaten van het openbare gedeelte van de 50e gemeenteraadsvergadering op woensdag 22 november 2023.

Alle documenten zijn te vinden in het raadssysteem van de stad Jena .

6. vragenuurtje voor inwoners

7. vragenuur

8e Antwoord op de grote vraag van de fractie Bündnis 90/Die Grünen "Jena - gezinsvriendelijke stad! Hoe is het om hier te wonen?" (vraag van 28/06/2013 punt 4)

- Bespreking vindt plaats tijdens de volgende vergadering van de gemeenteraad.

9e ontwerpresolutie van de burgemeester - contracten voor theater- en orkestfinanciering

- bevestigd door meerderheid - 10.

10. ontwerpresolutie van de burgemeester - bijkomende uitgaven in de zin van afdeling 15 (6) ThürEBV voor de voorbereiding van een alternatieve locatie in de loop van de beëindiging van het gebruik van de vrouwenkliniek

- bevestigd bij meerderheid van stemmen

11e ontwerpbesluit van de burgemeester - Goedkeurings- en interpretatieresolutie voor het ontwerp van het projectontwikkelingsplan VBB-J 45 "EichplatzAreal - Baufeld A".

- met meerderheid van stemmen bevestigd - 12e ontwerpbesluit van de burgemeester

12. ontwerpresolutie van de burgemeester - Duits Optisch Museum - algehele financiering

- bevestigd bij meerderheid - 12e ontwerpresolutie van de burgemeester

13e ontwerpresolutie van de burgemeester - Verlenging van de termijnen voor het uitvoeringscontract van het projectontwikkelingsplan VBB J-40 "Wohnen am alten Weinberg" - bevestigd door de meerderheid

- unaniem bevestigd - 14. ontwerpresolutie van de burgemeester

14. ontwerpresolutie van de burgemeester - nieuwe versie van de verordening betreffende de heffing van rechten voor de verwijdering van huishoudelijk en ander afval in de stad Jena (verordening afvalstoffenheffing)

-unaniem bevestigd - 15. ontwerpresolutie van de burgemeester

15. ontwerpresolutie van de burgemeester - nieuwe versie van de statuten voor afvalbeheer in de stad Jena (afvalstatuten)

-unaniem bevestigd- 16.

16e ontwerpresolutie van de burgemeester - Statuten inzake de heffing van rechten voor de verwerking van restafval in de stad Jena

-unaniem bevestigd - 16e ontwerpresolutie van de burgemeester

Verdere agendapunten worden verschoven naar de decembervergadering.

Kategorie