Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Gemeenteraadsvergadering van 24/04/2024

24.04.2024

De stemresultaten van het openbare gedeelte van de voortgezette 55e gemeenteraadsvergadering op woensdag 24.04.2024. Dit was de laatste gemeenteraadsvergadering in deze zittingsperiode.

Alle documenten zijn te vinden in het raadssysteem van de stad Jena.

16e ontwerpresolutie van de burgemeester - Resolutie over de behandeling van het projectontwikkelingsplan VBB J-45 "EichplatzAreal - Baufeld A".

- bevestigd bij meerderheid -

17e ontwerpbesluit van de burgemeester - Uitvoeringsovereenkomst voor het projectontwikkelingsplan VBB J-45 "EichplatzAreal - Baufeld A".

- bevestigd bij meerderheid -

18. ontwerpresolutie van de burgemeester - besluit over de statuten voor het projectontwikkelingsplan VBB J-45 "EichplatzAreal - Baufeld A"

- bevestigd bij meerderheid van 24 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 5 onthoudingen -

19. ontwerpresolutie van de burgemeester - besluit tot afweging van het verkavelingsplan B-Lo 12 "volkstuincomplex Lobeda-Ost".

- bevestigd bij meerderheid -

20. ontwerpresolutie van de burgemeester - besluit over de statuten van het verkavelingsplan B-Lo 12 "Volkstuincomplex Lobeda-Ost".

- bevestigd bij meerderheid van 27 stemmen voor, 1 stem tegen, 6 onthoudingen -

21e ontwerpresolutie van de burgemeester - Resolutie over het bestemmingsplanwijziging nr. 9 voor het gebied "Volkstuinlocatie Lobeda-Ost" in de parallelle procedure met bestemmingsplan B-Lo 12 "Volkstuinlocatie Lobeda-Ost" - bevestigd door meerderheid met 27 stemmen voor, 1 stem tegen, 6 onthoudingen

- bevestigd bij meerderheid -

22e ontwerpresolutie van de burgemeester - besluit tot goedkeuring van bestemmingsplanwijziging nr. 9 voor het gebied "volkstuincomplex Lobeda-Ost" in de parallelle procedure van bestemmingsplan B-Lo 12 "volkstuincomplex Lobeda-Ost".

- bevestigd bij meerderheid -

24e ontwerpresolutie van de burgemeester - Nachtcultuur vertegenwoordiging voor Jena

- bevestigd bij meerderheid -

25e ontwerpresolutie van de burgemeester - Toeristisch begeleidingssysteem Jena - bevestiging van concept en uitvoering

- unaniem bevestigd -

26e ontwerpresolutie van de burgemeester - Actualisering van het cultuurconcept van de stad Jena voor de jaren 2025 tot 2028

- met meerderheid bevestigd -

27e ontwerpresolutie van de FDP-fractie - Vrijstelling van fietsenstallingen met reclame van de

van de bijzondere gebruiksvergoeding

- bevestigd bij meerderheid -

28e ontwerpresolutie Bündnis 90/Die Grünen - fractie - bakfietsen in Jena - obstakels wegnemen

- bevestigd bij meerderheid -

29e ontwerpresolutie van de fracties van CDU en Bündnis 90/Die Grünen - wijziging van het hondenbelastingstatuut

- bevestigd bij meerderheid -

30e ontwerpresolutie CDU-fractie - Betaalkaart voor asielzoekers

- bij meerderheid verworpen -

31e ontwerpresolutie Bündnis 90/Die Grünen en SPD - Markthal voor Jena

- bij meerderheid verworpen -

32e ontwerpresolutie Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP, DIE LINKE - Versterking van de griffie, vermindering van de achterstand bij het indienen van aanvragen

- bevestigd door meerderheid -

33e ontwerpresolutie van de parlementaire fractie DIE LINKE - Verbeteren van de verkeersveiligheid - nagaan hoe om te gaan met e-scooters!

- bevestigd door meerderheid -

34e ontwerpresolutie van de burgemeester - Wijziging van de statuten van eregraven - opneming van het graf van Eugen Reclam, dat bescherming verdient

- unaniem bevestigd met 31 stemmen voor -

Bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer in Jena door middel van een welkomstkaartje

- met meerderheid bevestigd -

Gruppe von Männern und Frauen stehen vor dem Historischen Rathaus für ein Gruppenfoto Die Mitglieder des Stadtrates dieser Wahllegislatur haben am 24.4.2024 ihre letzte Sitzung absolviert. © Stadt Jena
Kategorie