Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Verslag bouwplaats 46e week

12.11.2021

Tenzij anders aangegeven, zullen fietsers en voetgangers de wegwerkzaamheden passeren.

Voltooide bouwplaatsen

Werkzaamheden aan het spoorwegnet van de Deutsche Bahn

 • De bouwwerkzaamheden om de operationele veiligheid te handhaven zijn voltooid.

Nieuwe sluitingen

 • Geen

Bestaande bouwplaatsen

"Brug voor de Neutor

 • Type: Volledige sluiting
 • Looptijd: tot 17.12.2021
 • Reden: nieuwe constructie van de brug
 • Het verkeer zal als volgt worden omgeleid
  • de stad uit via de Erbertstraße- –Ernst-Haeckel-Straße
  • naar het stadscentrum viaErnst-Haeckel-Straße- Schillerstrasse- vijver greppel
 • Bijzonderheden: de oprit naar Paradies is afgesloten.Voetgangers en fietsers zullen worden omgeleid met omleidingsborden. Toegang tot de straat"An der Brauerei" is mogelijk vanaf de Kahlaische Straße. De uitgang via de Felsenkellerstraße en de Alexander-Puschkin-Platz is ook mogelijk.

Buchenweg

 • Type: Halfzijdige sluiting
 • Locatie: Huisnummer 34
 • Looptijd: tot 12.07.2022
 • Motivering: Bouwplaats voor de verbouwing van de naastgelegen school.
 • Details: Voertuigen die elkaar op de rijweg ontmoeten, moeten verplicht wachten.

Dornburger Straße

 • Type: Volledige sluiting
 • Ligging: vanaf de kruising met de Schützenhofstraße tot de kruising met de An der Eule
 • Looptijd: tot 30.06.2022
 • Reden: Civieltechnische werken
 • Details: Het huidige gesloten gebied strekt zich uit van de Dornburger Straße 105 -135. Er zal voor een omleiding worden gezorgd.

Emil-Wölk-Straße (bushalte)

 • Type: Halfzijdige sluiting
 • Plaats: Karl-Marx-Allee bij Emil-Wölk-Straße (in de richting van de rotonde)
 • Looptijd: tot 03.12.2021
 • Reden: nieuwe constructie van bushalte
 • Details: Het verkeer wordt omgeleid via de Stauffenbergstraße.

Hornstraße

 • Type: Volledige sluiting
 • Looptijd: tot 31.12.2021
 • Motivering: Renovatie van het kinderdagverblijf "Dornröschen
 • Details: Passanten kunnen passeren.

Kahlaische Straße

 • Type: Halfzijdige sluiting
 • Locatie: Hoogte van Alexander-Puschkin-Platz
 • Looptijd: tot26.11.2021
 • Reden: werkzaamheden aan de drinkwaterleiding
 • Het verkeer zal als volgt worden omgeleid:
  • buiten de stad viaSellierstraße- Hainstraße
  • richting stadscentrumDe Kahlaische Straße is regelmatig begaanbaar

Karl-Liebknecht-Straße

 • Type: Eenzijdige voetpadsluiting
 • Locatie: Huisnummer 34-44
 • Looptijd: tot 30.11.2021
 • Reden: Civieltechnische werken
 • Details:Voetgangers zullen worden omgeleid naar de andere kant van het trottoir.

Kollegiengasse

 • Type: Volledige sluiting
 • Ligging: Tussen Nonneplan en Löbderstraße
 • Looptijd: tot 30.04.2022
 • Reden: Civieltechnische werken
 • Details:Er zal een omleiding worden aangegeven. In dit verband zal ook een opgraving worden verricht op de Eichplatz naast de Neue Mitte.

Moritz-Seebeck-Straße

 • Type: Volledige sluiting
 • Ligging:Kruispunt Döbereinerstrasse / Moritz-Seebeck-Strasse
 • Looptijd: tot 05.11.2021
 • Motivering: Herontwerp van de verkeersvoorzieningen/leidinginventaris
 • Details: Deweg wordt verbeterd vanaf het knooppunt Tatzendpromenade tot en met hetknooppuntDöbereinerstrasse.
  Het bouwbedrijf zal de betrokkenen actuele informatie verstrekken, b.v. over de plaats waar afvalcontainers kunnen worden geplaatst. Er zal ter plaatse een omleiding worden ingesteld.

Naumburger / Altenburgerstraat

 • Type: Volledige sluiting
 • Looptijd: tot 15.01.2022
 • Reden: werkzaamheden aan de stadsverwarmingsleiding
 • Details:Een omleiding zal worden aangegeven. Voetgangers kunnen de bouwplaats veilig passeren.

Oberaue

 • Type: Volledige sluiting
 • Locatie: Huisnummer 20 naar de Lichtenhainer brug
 • Looptijd: tot 23.12.2021
 • Reden: werkzaamheden aan de hogedrukgasleiding
 • Bijzonderheden: De overdekte atletiekbaan en de aangrenzende sportvelden zijn toegankelijk. Toegang in de richting van de Lichtenhainer Brücke is niet mogelijk. Een passende omleiding voor voetgangers en fietsers is aangegeven.
 • Op deze plaats willen wij er duidelijk op wijzen dat het verplaatsen of verwijderen van verkeerstekens en verkeersapparatuur een gevaarlijke verstoring van het wegverkeer vormt. Het bovenvermelde gebied wordt gecontroleerd. Verkeersborden (b.v. omleidingsborden) dienen ter oriëntatie en moeten blijven staan.

Ottogerd-Mühlmann-Straße

 • Type: Volledige sluiting
 • Locatie: Huisnummer 6-10
 • Looptijd: tot 18.11.2021
 • Reden: Vernieuwing van de bovenlaag
 • Bijzonderheden: ter plaatse zal een omleiding worden aangegeven.

St.-Jakob-Straße

 • Type: Volledige sluiting
 • Ligging: Tussen de kruispunten Kritzegraben en Am Planetarium
 • Looptijd: Tot 25.11 2021
 • Reden: werkzaamheden aan de drinkwaterleiding
 • Details:Een omleiding zal worden aangegeven. Voetgangers kunnen de bouwplaats veilig passeren. In- en uitritten van de Kritzegraben naar de Thomas-Mann-Straße blijven mogelijk.

Wiesenstraße

 • Type: Halfzijdige sluiting
 • Locatie: Hoogte van huis nummer 2
 • Looptijd: tot 24.12.2021
 • Reden: Gevel werk
 • Motivering: Uitbreiding van de toegangsweg tot het terrein

Zwätzengasse

 • Type: Volledige sluiting
 • Locatie: Huisnummer 6
 • Looptijd: tot 17.12.2021
 • Reden: sloopwerkzaamheden
 • Details: Voetgangers kunnen de bouwplaats passeren.