Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Vooruitgang in het 5G-transportnetwerkproject

13.12.2022

Begin 2021 kreeg de stad Jena goedkeuring voor financiering in het 5G-innovatieprogramma van het federale ministerie voor digitale zaken en vervoer (BMDV). Voor het project "5G traffic networking", dat betrekking heeft op het op 5G gebaseerde netwerk van alle soorten weggebruikers, kreeg Jena samen met zijn samenwerkingspartners een topnotering.

Hieraan vooraf ging de oproep van de BMDV in 2019 voor conceptideeën die ingaan op voorgestelde oplossingen voor concrete behoeften van gemeenten en gemeenschappen op basis van 5G-technologie. In een volgende stap in 2020 riep de BMDV op om deze conceptideeën verder uit te werken tot concrete uitvoeringsprojecten en zo de overeenkomstige innovatiemogelijkheden van samenwerkingsverbanden bestaande uit lokale overheden, kleine en middelgrote ondernemingen en onderzoeksinstellingen aan te tonen. Voor de uitvoering binnen een financieringsperiode van drie jaar heeft het BMDV financiering tot 4 miljoen euro per project toegezegd.

Partners uit de regionale economie in Thüringen en Saksen (Data in Motion, INAVET), uit onderzoeksinstellingen (TU Dresden, HS Mittweida) en uit het gemeentebestuur en gemeentelijke bedrijven (Kommunalservice Jena, Stadtwerke Jena Netze, Jenaer Nahverkehr) zijn betrokken bij het project "5G traffic networking" in Jena.

De begeleidende maatregelen voor de uitbreiding van het 5G-netwerk waren en zijn van groot belang voor de subsidiabiliteit en het verdere succes van het project. De stad Jena heeft in een vroeg stadium contact opgenomen met alle exploitanten van mobiele netwerken die actief zijn op de Duitse markt en hen uitgenodigd om samen te werken en een technologisch en strategisch partnerschap te ontwikkelen binnen het 5G-project en om de digitale infrastructuur in de stad te versterken. In verband met het 5G-project is deze samenwerking er specifiek op gericht de 5G-technologie zo vroeg mogelijk en over de gehele linie toepasbaar te maken in het stadsgebied, zodat een optimale dekkingssituatie ontstaat voor de implementatie van de applicatieontwikkeling binnen het 5G-project.

Sindsdien heeft zich in het kader van dit geassocieerde partnerschap en de projectwerkzaamheden een intensieve technische en constructieve samenwerking op werkniveau ontwikkeld, waarbij Telekom reeds als eerste mobiele netwerkexploitant ooit voor juni 2020 een uitgebreide dekking van het 5G-netwerk in het stadsgebied van Jena en de aangrenzende gemeenten garandeert.

Het verantwoordelijke afdelingshoofd Benjamin Koppe licht toe: "De stad Jena wil de netwerkexploitanten ook buiten het project actief ondersteunen door administratieve processen te vereenvoudigen, door gegevens met een geografisch referentiekader ter beschikking te stellen en door aan te bieden gemeentelijke eigendommen beschikbaar te stellen voor verdere uitbreiding van het mobiele netwerk als deze qua radiotechnologie geschikt zijn. Om dit doel te bereiken werd onder meer met de Telekom-dochter DFMG onderhandeld over het sluiten van een overeenkomstige kaderovereenkomst, die door de gemeenteraad van Jena werd goedgekeurd."

"Met name het financieringsproject '5G traffic networking' krijgt van Telekom een breed scala aan aanvullende steun die verder gaat dan het opzetten van de initiële 5G mobiele communicatiedekking in het stedelijk gebied van Jena. Twee deelprojecten onder de paraplu van '5G traffic networking' worden na de simulatie- en laboratoriumtestfase nu onder reële bedrijfsomstandigheden getest in het stedelijk gebied van Jena", meldt projectleider Dorothea Prell. Hiervoor heeft Telekom de bijbehorende eindapparaten en 5G-dataverbindingen ter beschikking gesteld. De respectieve clients in het verkeer zijn dus in real time met elkaar of met een centrale gegevensinstantie, de zogenaamde Sensinact-gegevensmakelaar, verbonden.

"De toekomstgerichte en gecoördineerde aanpak samen met Telekom creëert een win-win situatie in de beste zin voor beide betrokken partners. Een toekomstgerichte, gecoördineerde uitbreiding van het mobiele netwerk gaat hand in hand met de ontwikkeling van op 5G gebaseerde toepassingen, die op hun beurt beantwoorden aan specifieke behoeften van de stad Jena. Er worden oplossingen gecreëerd in de zin van openbaar welzijn die niet alleen voordelen bieden voor burgers, maar ook voor forenzen of alle soorten weggebruikers," legt Benjamin Koppe uit.

"De stad Jena heeft ons in een vroeg stadium benaderd en heeft de uitrol van het netwerk zeer gesteund. Daardoor konden we het 5G-netwerk in Jena zeer snel opzetten", zegt Dr. Peter Unger van Telekom Technik. "Via de toepassingen kunnen we gezamenlijk laten zien welke belangrijke taak goed ontwikkelde mobiele netwerken hebben. Voor de uitbreiding van het netwerk hebben we de steun van de steden en gemeenten nodig."

Sinds eind mei 2022 worden de meettechnologie en een 5G-router van de Hogeschool Mittweida onder reële omstandigheden gebruikt in het transformatorstation Westbahnhof van Stadtwerke Jena Netze. De meettechnologie wordt gebruikt om de huidige bezettingsgraad van het transformatorstation te registreren in het kader van het deelproject "Optimalisering van de energie- en belastingsstromen". Daartoe worden waarden zoals spanning, stroom en vermogen in real time via 5G doorgegeven. Met behulp van deze informatie zal de op het transformatorstation aangesloten laadinrichting voor e-bussen van het openbaar vervoer van Jena in de toekomst het optimale vermogen kunnen afgeven zonder het transformatorstation onnodig zwaar te belasten of het laadvermogen van de e-bus te hoog te beperken. De selectie van het juiste laadvermogen vindt reeds plaats voordat het laadproces begint en houdt, naast de "vermogensparameters" van het transformatorstation, ook rekening met informatie van de e-bus (gepland/actueel vertrek en aankomst bij de laadfaciliteit, vulniveau van de batterij, enz.) Alleen door de uitwisseling van alle relevante gegevens via 5G in realtime communicatie met een bijzonder hoge "quality of service" kan de stadsbrede "energie- en loadflow-optimalisatie" worden gerealiseerd. In de komende maanden wordt de remise Burgau van het openbaar vervoer in Jena uitgerust met 5G-meettechnologie om de laadprocessen van de e-bussen op het terrein van de remise te optimaliseren.

Links

Kategorie