Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Budżet obywatelski 2024: Prześlij propozycje już teraz

31.05.2024

Wszyscy mieszkańcy Jeny są zaproszeni do zgłaszania swoich sugestii dotyczących wykorzystania budżetu obywatelskiego 2024 od 1 czerwca do 30 lipca 2024 roku. Dzięki przeniesieniu z poprzedniego roku, w tym roku dostępnych jest nieco ponad 100 000 euro. Pomysły można wygodnie zgłaszać online za pośrednictwem miejskiej platformy uczestnictwa mitmachen.jena.de. Po przeanalizowaniu propozycji zostaną one poddane pod głosowanie jesienią.

W ciągu ostatnich pięciu lat do budżetu obywatelskiego zgłoszono łącznie 297 propozycji. Spośród nich 128 spełniło niezbędne kryteria i zostało poddanych pod głosowanie. Na przestrzeni lat mieszkańcy głosowali imponującą liczbę 5 792 razy, wybierając do realizacji 67 projektów.

"Tak wysoki poziom uczestnictwa pokazuje, że budżet obywatelski stał się cenioną tradycją w Jenie, którą chcielibyśmy kontynuować. Wszystkich, którzy chcieliby aktywnie pomóc w kształtowaniu Jeny, serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów" - podkreśla burmistrz i dyrektor ds. rozwoju miasta i środowiska Christian Gerlitz.

Kryteria udanej propozycji

Zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane przez Centralne Biuro Koordynacji Partycypacji Obywatelskiej wraz z innymi departamentami przed głosowaniem jesienią. Propozycja jest ważna, jeśli mieści się w górnym limicie 10 000 euro i służy ogółowi społeczeństwa. Ulepszenie musi być dokonane w przestrzeni publicznej lub w miejscach publicznie dostępnych lub być dostępne dla ogółu społeczeństwa bezpłatnie. Wyniki tego przeglądu zostaną omówione przez Radę Doradczą ds. Partycypacji Obywatelskiej przed publikacją.

Głosowanie jesienią

Zgodne propozycje zostaną poddane pod głosowanie jesienią. Wszyscy mieszkańcy w wieku 16 lat i starsi mogą głosować na swoich faworytów do budżetu obywatelskiego. Głosy można oddawać online, pisemnie lub w różnych lokalach wyborczych.

Wszystkie ważne informacje na temat budżetu obywatelskiego można znaleźć na internetowej platformie uczestnictwa miasta Jena.

Kategorie