Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Ciąg dalszy 54. posiedzenia Rady Miejskiej

21.03.2024

Wyniki głosowania w części jawnej kontynuowanego 54. posiedzenia Rady Miasta w czwartek, 21 marca 2024 r. Wszystkie dokumenty można znaleźć w systemie rady miasta Jena.

13. projekt uchwały Pana Burmistrza - Plan rowerowy Jena 2035+

- potwierdzony przez większość -

14. projekt uchwały grupy parlamentarnej DIE LINKE - Ponowne przystąpienie do stowarzyszenia pracodawców

- potwierdzony większością głosów -

15. projekt uchwały grupy parlamentarnej DIE LINKE - Zmiana umowy spółki Stadtwerke Jena GmbH

- odrzucony większością głosów -

16. projekt rezolucji grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen - Poprawa możliwości gry w koszykówkę w Jenie

- potwierdzony większością głosów -

17. projekt rezolucji grup parlamentarnych Bündnis 90/Die Grünen, BÜRGER FÜR JENA i CDU - Poprawa kontroli katastrof w Jenie

- potwierdzony jednogłośnie -

23. projekt uchwały Pana Burmistrza - Potwierdzenie zaktualizowanej koncepcji zagospodarowania ogrodu

- potwierdzony większością głosów -

24. projekt uchwały Burmistrza - Koncepcja monitoringu planu działań na rzecz klimatu

- potwierdzony jednogłośnie -

25. projekt uchwały Burmistrza - Umowa między miastem Jena a Regionalverband Jena/Saale-Holzland-Kreis der Kleingärtner e.V. w sprawie uregulowania spraw ogrodów działkowych

- jednogłośnie potwierdzono -

26. projekt uchwały Pana Burmistrza - Plan działań miasta Jeny w zakresie hałasu na rok 2023 (etap 4)

- potwierdzony większością głosów -

32. projekt uchwały Pana Burmistrza - Umowa urbanistyczna na stworzenie obiektów użyteczności publicznej i środków projektowania zieleni na obszarze objętym planem zagospodarowania B-Co 05 "Hinter dem Unterdorf" w dzielnicy Jena-Cospeda, II etap budowy oraz na przeniesienie działek

- jednogłośnie potwierdzono -

35. projekt uchwały Pana Burmistrza - Koncepcja funkcjonowania i zagospodarowania obszaru natura jenensis

- potwierdzony większością głosów przy jednym wstrzymującym się -

Kategorie