Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Departament 1 - Służby centralne | Pan Burmistrz

Służba centralna

W skład Departamentu 1 wchodzą następujące komórki organizacyjne i obszary:

 • Obszar Pana Burmistrza
 • Biuro Rady Miasta
 • Departament Prawny i Kadrowy
 • Centralne zarządzanie projektami
 • Public Relations
 • Urzędnik ds. kobiet i równych szans
 • Urząd ds. Migracji i Integracji
 • Biuro Audytu
 • Rada Pracownicza
 • Reprezentacja osób niepełnosprawnych
 • Zarządzanie zdrowiem zawodowym
Organigramm Dezernat für Zentralen Service: Das Dezernat besteht aus dem Oberbürgermeister, dem Stadtrat, der Persönlichen Referentin, dem Personalrat, der Datenschutzbeauftragten, der Intergrationsbeauftragten, dem Integrationsmanagement, der Schwerbehindertenvertretung, dem Rechnungsprüfungsamt, der Gleichstellungstelle, dem Fachbereich Recht und Personal, dem Zentralen Prozess- und Projektmanagment, der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und dem Bereich des Oberbürgermeisters
Organigramm Dezernat 1
Dział Serwisu Centralnego

Am Anger 15
07743 Jena
Niemcy