Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Departament 4 - Rodzina, edukacja i sprawy społeczne

Rodzina, edukacja i sprawy społeczne

Departament 4 składa się z następujących działów i wydziałów:

  • Obszar kierownika działu
  • Młodzież i edukacja (Urząd ds. Młodzieży)
  • Opieka nad młodzieżą (Youth Welfare Office)
  • Opieka społeczna (Social Welfare Office)
  • Zdrowie (Urząd ds. Zdrowia)
Organigramm Dezernat 4
Organigramm des Dezernats 4
Departament Rodziny, Edukacji i Spraw Społecznych

Lutherplatz 3
07743 Jena
Niemcy