Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Dzień Otwartych Ogrodów 16 czerwca 2024 r. w Jenie

10.06.2024

Wydarzenie, które jest organizowane na zasadzie wolontariatu, nie ujawnia zbyt wiele z wyprzedzeniem

Dzień Otwartych Ogrodów w Jenie odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca 2024 r., w godzinach od 10.00 do 17.00 . Wydarzenie to, organizowane przez wolontariuszy, jest czymś wyjątkowym, ponieważ zainteresowani odwiedzający nie są informowani z wyprzedzeniem, które ogrody biorą w nim udział. Odwiedzający otrzymują te informacje dopiero po uiszczeniu opłaty za wstęp w wysokości 4 euro w jednym z dwóch tak zwanych ogrodów wejściowych. Następnie otrzymują listę 15 uczestniczących ogrodów i odpowiednie wskazówki.

Ogrody wejściowe

Ogrody wejściowe to Ogród Schillera Uniwersytetu w Jenie przy Schillergasse 2 oraz Volksgarten przy Stadtrodaer Straße. Ten ostatni znajduje się na południe od szkółki Boock/Gartenkultur na równinie zalewowej Saale.

15 uczestniczących ogrodów

Jednym z 15 uczestniczących ogrodów w Jenie jest niedawno ukończona zielona przestrzeń w mieście. Ogrody znajdują się w całym mieście.

Więcej informacji:

Otwarte Ogrody Turyngii: https://www.offene-gaerten-thueringen.de/

Kategorie