Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Friedrun Vollmer została nową przewodniczącą Państwowej Rady Muzycznej Turyngii

06.06.2024

Friedrun Vollmer, dyrektor ds. rozwoju kultury i edukacji kulturalnej w JenaKultur, została niedawno jednogłośnie wybrana na nową przewodniczącą Państwowej Rady Muzycznej Turyngii. Licząca prawie 60 członków Państwowa Rada Muzyczna skupia wszystkie stowarzyszenia, kluby, instytucje i niezależne inicjatywy muzyczne pod jednym dachem i postrzega siebie jako przedstawiciela wszystkich obywateli zaangażowanych w muzykę, zarówno zawodowo, jak i amatorsko. Reprezentuje ich interesy zawodowe i kulturalno-polityczne na forum publicznym i politycznym oraz jest szczególnie zaangażowana w dalszy rozwój kultury muzycznej jako punkt kontaktowy we wszystkich kwestiach związanych z edukacją muzyczną i promocją muzyki.

Państwowa Rada Muzyczna prowadzi również Państwową Akademię Muzyczną Turyngii w Sondershausen w celu realizacji działań kwalifikacyjnych i spotkań. Postrzega siebie jako centrum informacji i networkera oraz ściśle współpracuje z innymi krajowymi radami muzycznymi i Niemiecką Radą Muzyczną na poziomie krajowym.

Nacisk na lobbing w polityce kulturalnej

W swojej nowej honorowej roli Friedrun Vollmer skupi się przede wszystkim na lobbingu polityki kulturalnej na szczeblu krajowym i krajowym dla kraju związkowego Turyngii. Promowanie młodych talentów jest jej najważniejszą troską. Ma również nadzieję, że jej doświadczenie jako byłego muzyka orkiestrowego, wieloletniego dyrektora Szkoły Muzycznej i Artystycznej w Jenie, a później dyrektora Westfalskiej Szkoły Muzycznej, a teraz pełniącej ważną funkcję przełączającą dla całej kultury w Jenie, stworzy liczne synergie.

"Jestem zachwycony i serdecznie gratuluję Friedrun Vollmer tego nowego honorowego stanowiska na ważnym stanowisku na szczeblu państwowym", powiedział burmistrz dr Thomas Nitzsche. "Bierze ona na siebie odpowiedzialność za krajobraz kulturowy Wolnego Państwa. Już po kilku miesiącach pracy w zespole zarządzającym JenaKultur widać, jak silna jest Friedrun Vollmer pod względem konceptualizacji, na przykład koncepcji kulturalnej. Fakt, że jest teraz przewodniczącą Państwowej Rady Muzycznej, jest nie tylko korzyścią dla Jeny, ale dla całej Turyngii".

Porträt
Friedrun Vollmer
Kategorie